Obtaining new-generation biomass fuels and bio-based fertilisers from sludges through biodrying and advanced composting technologies to enhance the overall resource recovery of the water sector 

  Guerra Gorostegui, Nagore (Date of defense: 2022-02-04)

  En el context de l'actual pla d'acció europeu d'economia circular, els fangs de depuradora presenten un potencial com a font de nutrients i d'energia. A causa d'algunes limitacions tècniques, ambientals i/o econòmiques de ...

  Optimising the environmental sustainability of the dairy industry 

  Egas Galarza, Daniel Francisco (Date of defense: 2021-01-22)

  Los resultados de esta tesis demostraron que es posible una evaluación y mejora ambiental constante de los sistemas lácteos mediante el uso de herramientas especializadas como CalcPEFDairy, auditorías energéticas e indicadores ...

  Source assessment of the organochlorine pollutants in sediments and fish from Greenland lakes 

  Nagar, Nupur Anoop (Date of defense: 2022-05-02)

  S’han estudiat els gradients temporals i espacials de compostos organohalogenats (OHC) en peixos i sediments dels llacs d'aigua dolça de Groenlàndia, per entendre’n l'acumulació. El primer capítol avalua el paper de les ...