Obtaining new-generation biomass fuels and bio-based fertilisers from sludges through biodrying and advanced composting technologies to enhance the overall resource recovery of the water sector

Author

Guerra Gorostegui, Nagore

Director

Ponsá Salas, Sergio

Codirector

Puyuelo Sánchez, Belén

Date of defense

2022-02-04

Pages

347 p.Department/Institute

Centre Tecnològic BETA

Doctorate programs

Ciències Experimentals i Tecnologies

Abstract

En el context de l'actual pla d'acció europeu d'economia circular, els fangs de depuradora presenten un potencial com a font de nutrients i d'energia. A causa d'algunes limitacions tècniques, ambientals i/o econòmiques de les tecnologies convencionals de valorització de fangs, s'estan desenvolupant alternatives innovadores de valorització de fangs. Es poden obtenir combustibles de biomassa i fertilitzants de base biològica d'alta qualitat i sostenibles aplicant tecnologies de bioassecatge i compostatge avançat a fangs amb un contingut elevat de nutrients i energia, respectivament. En el marc d'aquesta tesi, es va construir una planta pilot completament operativa de bioassecatge i compostatge avançat. La viabilitat tècnica de les tecnologies de bioassecatge i compostatge avançat es va avaluar a través de l'eficiència dels seus processos desenvolupant amb aquesta finalitat nous indicadors de procés innovadors. El bioassecatge de fangs aconsegueix obtenir combustibles de biomassa amb uns potencials calorífics considerables, mentre que la producció de fertilitzants de base biològica segura i d'alta qualitat a partir de fangs rics en fòsfor va ser possible mitjançant l'aplicació de compostatge avançat. Les dimensions ambientals i econòmiques de les tecnologies avançades de bioassecatge i compostatge aplicades als fangs es van avaluar mitjançant el seguiment de les emissions de gasos contaminants rellevants i l'anàlisi tecno-econòmica basada en la metodologia LCC. Les solucions afavoreixen al fi de l'estat de residus de dels fangs, fent passos ferms cap a la independència de les energies no renovables i les fonts de nutrients.


In the context of the current European circular economy action plan, sewage sludge presents potential as nutrient and energy source. Due to some technical, environmental and/or economic limitations of conventional technologies for sludge valorisation, innovative sludge valorisation alternatives are being developed. High quality and sustainable biomass fuels and bio-based fertilisers can be obtained by applying biodrying and advanced composting technologies to sludges with high nutrient and energy content, respectively. In the framework of this thesis, a completely operative pilot plant was built for biodrying and advanced composting. The technical feasibility of biodrying and advanced composting technologies was assessed through their process efficiencies developing for that purpose new innovative process indicators. Biodrying of sludges succeed in obtaining biomass fuels with considerable calorific values while the production of safe and high-quality bio-based fertilisers from phosphorus rich sludge was possible by using advanced composting. The environmental and economic dimensions of biodrying and advanced composting technologies applied to sludges were assessed through the monitoring of relevant polluting gaseous emissions and the techno-economic analysis based on LCC methodology. The solutions boost the end of waste status of sludge making in turn, firm steps towards the independency of non-renewable energy and nutrient sources.

Keywords

Fangs; Compostatge avançat; Biomassa -- Combustió; Adobs; Nutrients; Bioeconomia; Energia de la biomassa; Sludge; Biomass fuel; Energy recovery

Subjects

504 - Threats to the environment

Documents

tesdoc_a2022_guerra_nagore_obtaining_new_generation.pdf

9.954Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)