Dictadura i democràcia en el món rural català: Les Borges Blanques 1923-1945

Author

Macià Farré, Marc

Director

Jarne, Antonieta

Date of defense

2016-01-14

Pages

724 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

La tesi és un estudi sobre la història del municipi de les Borges Blanques entre 1923 i 1945, cobrint les etapes de la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República espanyola, la Guerra Civil i el franquisme. El treball parteix de la hipòtesi que el sistema polític a nivell local marcà fortament el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població borgenca. En aquest sentit la investigació posa especial èmfasi en el perfil biogràfic de les persones que s’implicaren, a diversos nivells, en el camp de la política de manera que, al final d’aquesta, també s’han pogut observar les continuïtats entre ambdues dictadures. L’estudi s’assenyala la Segona República com la gran ruptura política del segle XX borgenc i com fou el punt culminant de diverses trajectòries personals que es truncaren amb la Guerra Civil i el règim de Franco que, al seu torn, van donar continuïtat a d’altres figures vinculades al conservadorisme local.


La tesis es un estudio sobre la historia del municipio de les Borges Blanques entre 1923 y 1945, cubriendo las etapas de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República española, la Guerra Civil y el franquismo. El trabajo parte de la hipótesis que el sistema político a nivel local marcó fuertemente el desarrollo económico, social y cultural de la población borgense. En este sentido la investigación pone especial énfasis en el perfil biográfico de las personas que se implicaron, en diversos niveles, en el campo de la política, de modo que, al final, también se han podido observar las continuidades entre las dos dictaduras. El estudio señala la Segunda República como la gran ruptura política del siglo XX borgense i como fue el punto culminante de diversas trayectorias personales que se truncaron con la Guerra Civil y el régimen de Franco que, a su turno, dieron continuidad a otras figuras vinculadas al conservadurismo local.


The thesis is a study on the history of the town of Les Borges Blanques between 1923 and 1945, covering the stages of the dictatorship of Primo de Rivera, the Second Spanish Republic, the Civil War and the Franco regime. The work is based on the assumption that the local political system strongly marked the economic, social and cultural population. In this regard the research puts special emphasis on the biographies of people that were involved at various political levels so that in the end there have also been observed continuities between the two dictatorships. The study notices the Second Republic as the great political rupture of the twentieth century in les Borges as it was the culmination of several personal trajectories that the Civil War and the Franco regime truncate which, in turn, gave continuity to other figures linked to local conservatism.

Keywords

Borges Blanques; Dictadura de Primo de Rivera; Segona República; Franquisme; Segunda República; Franquismo; Dictatorship of Primo de Rivera; Second Spanish Republic; Francoism

Subjects

93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Història contemporània

Documents

Tmmf1de1.pdf

13.49Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)