El producte i la seva vinculació amb la presència del model humà en la publicitat. Una anàlisi de la publicitat televisiva durant la dècada 1970-1980

 

Files in this item

This item appears in the following Collections