Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de les Illes Balears i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uib.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Contributions to Robot-based Vessel Visual Inspection 

Bonnín Pascual, Francisco (Date of defense: 2017-07-25)

[cat]El transport marítim és una de les maneres més efectives de transportar béns d’un lloc a l’altre del món. Encara que avui dia es realitzen grans esforços per tal d’evitar els accidents marítims, aquests encara ocorren ...

Scene modelling for vision-based interactive systems in rehabilitation contexts 

Moyà Alcover, Gabriel (Date of defense: 2016-09-22)

The aim of this thesis is to improve vision-based interaction in rehabilitation systems. We defined and evaluated a new method of modelling scenes in the RGBD space in order to generalize the use of this kind of systems ...

Appearance-based Loop Closure Detection and its Application to Topological Mapping and Image Mosaicing 

García Fidalgo, Emilio (Date of defense: 2016-09-12)

Mapping and localization are two essential processes in autonomous mobile robotics since they are the basis of other higher level and more complex tasks, such as obstacle avoidance or path planning. Mapping is the process ...

Simulación dinámica y deformaciones de superfícies paramétricas 

Palmer Rodríguez, Pedro Antonio (Date of defense: 2014-06-06)

Se desarrolla un modelo basado en NURBS, BSplines4D, de representación de superficies parametrizadas en 4D. El objetivo es la representación y simulación dinámica de superficies deformables basadas en el modelo; se realiza ...

Expresión de emociones de alegría para personajes virtuales mediante la risa y la sonrisa 

Mascaró Oliver, Miquel (Date of defense: 2014-06-06)

La animación facial es uno de los tópicos todavía no resueltos tanto en el campo de la interacción hombre máquina como en el de la informática gráfica. Las expresiones de alegría asociadas a risa y sonrisa son por su ...

Privacy-protecting Systems for Electronic Commerce on Mobile Devices 

Isern Deyà, Andreu Pere (Date of defense: 2013-10-14)

Avui dia, estam assistint a un increment important en el coneixement i en la introducció de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en la societat. De cada dia més i més gent acull les noves formes de ...

Mac-Phy Cross-Layer analysis and design of Mimo-Ofdm Wlans based on fast link adaptation 

Martorell Lliteras, Gabriel (Date of defense: 2013-07-10)

The latestWLAN standard, known as IEEE 802.11n, has notably increased the network capacity with respect to its predecessors thanks to the incorporation of the multipleinput multiple-output (MIMO) technology. Nonetheless, ...

Fair exchange in e-commerce and certified e-mail, new scenarios and protocols 

Draper Gil, Gerard (Date of defense: 2013-07-22)

We are witnessing a steady growth in the use of Internet in the electronic commerce field. This rise is promoting the migration from traditional processes and applications (paper based) to an electronic model. But the ...

Generació additiva de funcions d'agregació conjuntives i disjuntives discretes 

Monreal Garcies, Jaume (Date of defense: 2012-09-14)

En aquest treball es defineix el concepte de generador additiu de t–normes i de t–conormes discretes. S’hi estableixen resultats generals sobre la generació additiva de disjuncions i les caracteritzacions dels generadors ...

Un Modelo para Facilitar la Integración de Estándares de Gestión de TI en Entornos Maduros 

Mesquida Calafat, Antoni Lluís (Date of defense: 2012-07-20)

Cross-Layer Design for Quality of Service provisioning in AMC/ARQ-based wireless networks 

Ramis Bibiloni, Jaume (Date of defense: 2012-07-10)

In the last years, the explosive development of wireless services and applications has produced an unprecedented revolution in wireless communications systems. The impact of wireless fading channels on the quality of ...

An Inverse-Perspective-based Approach to Monocular Mobile Robot Navigation 

Bonin Font, Francisco Jesus (Date of defense: 2012-05-18)

Visualization of Affect in Faces based on Context Appraisal 

Arellano Tavara, Diana Di Lorenza (Date of defense: 2012-05-04)

Virtual Characters are more than avatars capable of expressing emotions and interact with the users. Virtual Characters should be seen as a very reliable representation of a human being, capable of expressing all the ...

Ontology Matching based On Class Context: to solve interoperability problem at Semantic Web 

Lera Castro, Isaac (Date of defense: 2012-05-17)

When we look at the amount of resources to convert formats to other formats, that is to say, to make information systems useful, it is the time when we realise that our communication model is inefficient. The transformation ...

Una contribució a l’estudi dels nombres borrosos discrets i les seves aplicacions 

Riera Clapés, Juan Vicente (Date of defense: 2012-04-27)

En aquesta tesi s’estudien diferents estructures algèbriques, reticles i monoides, en el conjunt de nombres borrosos discrets. En particular, s’analitza en profunditat el reticle distributiu fitat de nombres borrosos ...

Nuevas metodologías para la asignación de tareas y formación de coaliciones en sistemas multi-robot 

Guerrero Sastre, José (Date of defense: 2011-03-31)

Este trabajo analiza la idoneidad de dos de los principales métodos de asignación de tareas en entornos con restricciones temporales. Se pondrá de manifiesto que ambos tipos de mecanismos presentan carencias para tratar ...

An adaptive admission control and load balancing algorithm for a QoS-aware Web system 

Gilly de la Sierra-Llamazares, Katja (Date of defense: 2009-11-16)

The main objective of this thesis focuses on the design of an adaptive algorithm for admission control and content-aware load balancing for Web traffic. In order to set the context of this work, several reviews are included ...

Advanced and natural interaction system for motion-impaired users 

Manresa Yee, Cristina Suemay (Date of defense: 2009-09-30)

Human-computer interaction is an important area that searches for better and more comfortable systems to promote communication between humans and machines. Vision-based interfaces can offer a more natural and appealing way ...

More