Propuesta metodológica de análisis literario neoaristotélico. Ejemplos de aplicación en La vida es sueño de Calderón de la Barca, Macbeth de Shakespeare y El día de la ira de Brandstaetter

Author

Turu Tarré, Maria,

Director

Kazmierczak, Marcin

Date of defense

2016-07-08

Pages

367 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament d'Humanitats

Abstract

Davant de la fragmentació en el panorama actual de la teoria literària, aquest treball presenta una metodologia d’anàlisi crítica que cerca de restablir la unitat de sentit del text literari. La proposta metodològica parteix dels conceptes de mimesi, bellesa, espectacle i catarsi presos de la Poètica d’Aristòtil i articulats mitjançant el plantejament de la “triple mimesi”, que postula Paul Ricoeur a partir de la seva relectura de l’obra aristotèlica. Aquest tipus d’anàlisi neoaristotèlica s’aplica a tres obres dramàtiques: dos clàssics reconeguts, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, i Macbeth, de William Shakespeare, i un drama inèdit en espanyol, El día de la ira, de l’escriptor jueu polonès Roman Brandstaetter. L’heterogeneïtat de les obres analitzades pretén de demostrar les possibilitats del mètode que es proposa, presentant-lo com un paradigma universal capaç de revelar el potencial mimètic i catàrtic del text literari.


In front of the fragmentation in the current state of literary theory, this project introduces a methodology of critical analysis that aims to restore the unity of sense of literary text. The methodological proposal is based on the concepts of mimesis, beauty, spectacle and catharsis taken from Aristotle’s Poetics and assembled by “triple mimesis” hypothesis, postulated by Paul Ricoeur in his interpretation of aristotelian work. This type of neoaristotelian analysis is applied to three dramatic works: two classic ones, La vida es sueño, by Pedro Calderón de la Barca, and Macbeth, by William Shakespeare, and an unprecedented drama, El día de la ira, by the Jewish Polish writer Roman Brandstaetter. The heterogeneity of the reviewed works intends to demonstrate the possibilities of the method proposed, presenting it as a universal paradigm capable of revealing the mimetic and cathartic potential of the literary text.


Ante la fragmentación en el panorama actual de la teoría literaria, este trabajo presenta una metodología de análisis crítico que busca restablecer la unidad de sentido del texto literario. La propuesta metodológica parte de los conceptos de mimesis, belleza, espectáculo y catarsis tomados de la Poética de Aristóteles y articulados mediante el planteamiento de la “triple mimesis”, que postula Paul Ricoeur a partir de su relectura de la obra aristotélica. Este tipo de análisis neoaristotélico se aplica a tres obras dramáticas: dos clásicos reconocidos, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, y Macbeth, de William Shakespeare, y un drama inédito en español, El día de la ira, del escritor judío polaco Roman Brandstaetter. La heterogeneidad de las obras analizadas pretende demostrar las posibilidades del método que se propone, presentándolo como un paradigma universal capaz de revelar el potencial mimético y catártico del texto literario.

Keywords

Teoria de la literatura

Subjects

1 - Filosofia i psicologia; 82 - Literatura

Documents

Tmtt.pdf

2.183Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)