Departament d'Humanitats

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

El asistencialismo religioso femenino de las Hijas de la Caridad y el Hospital Militar de Barcelona 

Villalba y Olivella, María Asunción (Date of defense: 2023-06-12)

Aquesta tesi presenta la Congregació de les Filles de la Caritat, fundada per Vicente de Paúl amb el suport de Lluïsa de Marillac al segle XVII, que va donar lloc, a França a l'assistencialisme femení extramurs de convents. ...

The Heart of Matter: The epistemological and ontological status of our intentional knowledge regarding material bodies. A comparison between Immanuel Kant’s transcendental philosophy and Cornelio Fabro’s principle of emergence in perception and induction 

Mullan, Peter James (Date of defense: 2020-10-22)

Las teorías contemporáneas del conocimiento y la filosofía de la ciencia asumen la filosofía trascendental de Immanuel Kant como una base apropiada y crítica para obtener un conocimiento cierto. Sin embargo, tal teoría ...

La cultura política de los católicos de Arequipa y sus cambios durante los episcopados de Mariano Holguín y Leonardo Rodríguez Ballón, 1906-1980 

Nalvarte Lozada, Juan Carlos (Date of defense: 2022-03-29)

El marc de referències i principis en què s'emmarca l'ensenyament i l'actuació de l'Església peruana a la política cap als anys vuitanta del segle XX contrasta dràsticament amb les referències i principis que guiaven la ...

The first principles of mathematics in the light of St. Thomas Aquinas 

Bernot Andrés, Eduardo (Date of defense: 2020-07-20)

Ja el 1934, Peter Hoenen es queixava que els escolàstics, molt poc fidels a Aristòtil, haguessin descuidat gairebé per complet la filosofia de les matemàtiques, mentre que diverses escoles modernes (el logicisme, ...

La dramatisation de Renoir au regard d’une réception littéraire, esthétique et phénoménologique 

Mitjans Puebla, Marta (Date of defense: 2021-02-05)

Aquest treball pretén estudiar la figura de Renoir com a personatge literari i iconogràfic. No es dediquen punts a la professió de Renoir com a escultor: aquest estudi se centra en la recepció estètica, caràcter literari ...

La recepción de la noción aristotélica de verdad práctica en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: continuidad y desarrollo 

Miller Silva, Roger Michael (Date of defense: 2021-09-29)

La noció de veritat pràctica (ἀλήθεια πρακτική), una de les més interessants de la ètica aristotèlica, ha estat redescoberta en les darreres dècades, sobretot a partir del moviment de rehabilitació de la filosofia pràctica ...

El idealismo confesional y el pragmatismo político en el otoño del Imperio (1598 – 1640) 

Rodríguez Rodríguez, Pablo Javier (Date of defense: 2022-02-28)

La investigació que pren el títol de: Idealisme confessional i el pragmatisme polític a la tardor de l'Imperi (1598 – 1640) tracta d'abordar el difícil debat esdevingut a l'ocàs de l'Imperi espanyol– especialment als regnats ...

La vita relazionale come fondamento della costruzione del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia di Antoni Gaudí. Persone ed esperienza secondo i testi del fondo Martí Matlleu e le memorie di Llorenç Matamala 

Curti, Chiara (Date of defense: 2022-11-07)

Aquesta tesi doctoral analitza la vida a les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família entre 1914 i 1926, mitjançant l'estudi comparatiu de dues fonts inèdites: l'arxiu del secretari privat de Gaudí, Joan Martí ...

La metafísica del conocimiento de Karl Rahner. Análisis de "Espíritu en el mundo" 

Mercant Simó, Jaume (Date of defense: 2017-05-15)

El teòleg jesuïta Karl Rahner, després del Concili Vaticà II, es convertí en el paladí de la nouvelle théologie i en el princeps novorum theologorum mitjançant la proclama del seu gir antropològic. Cal analitzar aquest ...

Destino y libertad en los romances de Thomas Hardy 

Forment Costa, José María, (Date of defense: 2017-05-09)

El tres romanços de Thomas Hardy - A Pair of Blue Eyes, The Trumpet–Major y Two on a Tower- han estat inclosos com a exemples d’ obres pessimistes I fatalistes. Aquesta tesi pretén mostrar que aquestes obres no s’ ajusten ...

Bellesguard : origen, esplendor, decadència i transformació 

Vall i Comaposada, Josep M. (Date of defense: 2017-06-08)

Tesi doctoral que comprèn la història de la Residència Reial de Bellesguard, des de que va ser adquirida i transformada pel rei Martí I d’Aragó, fins a l’erecció de la Casa Figueras de Gaudí i l’actual Universitat Abat ...

La relación de orden entre la política y la economía : fundamentos de la prioridad de la política sobre la economía 

Vittar Marteau, Pablo Federico, (Date of defense: 2017-06-30)

L'objectiu d'aquesta tesi es circumscriu a reconèixer i analitzar les raons que fonamenten la relació de prioritat de la Política sobre l'Economia i les possibles conseqüències de l'alteració de tal primacia. En primer ...

La naturaleza de la psicología clínica 

Suazo Zepeda, Benjamín, (Date of defense: 2017-09-15)

Fundamentados en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Doctor Humanitatis, se busca determinar la naturaleza de la psicología clínica por la inteligencia de sus causas. Se concluye que su objeto formal es la salud ...

Oportunidades y retos que ofrece la financiación alternativa para el sector social en un entorno smart city 

Ortuño Cámara, José Luis, (Date of defense: 2017-06-30)

Les noves tecnologies estan canviant la forma en què les ciutats organitzen la formulació de les seves polítiques i el creixement urbà. La idea de ser Smart ha sorgit com un mecanisme clau perquè les ciutats trobin solucions ...

La Libertad, ¿indeterminación o donación? : el fundamento ontológico del libre albedrío a partir de la Escuela Tomista de Barcelona 

Prevosti Vives, Xavier (Date of defense: 2017-06-29)

El concepte de lliure albir que trobem en l’obra de sant Tomàs d’Aquino, a partir de la seva comprensió metafísica de l’ésser segons l’Escola Tomista de Barcelona, ens duu a pensar la llibertat en tant que tal, segons ...

Antropología y metantropología en Abelardo Lobato. Nuevo horizonte de comprensión del humanismo cristiano en el contexto universitario 

Mendoza Rivera, Wilson Fernando, (Date of defense: 2017-07-10)

En este trabajo de investigación se expone la vida y obra del pensador dominico Abelardo Lobato Casado. Así mismo, trata de la originalidad de su propuesta antropológica llamada metantropología, en virtud de su fundamentación ...

Una aproximación al constructivismo de Jean Piaget. Crítica a sus fundamentos filosóficos, desde la Teoría del objeto puro de Antonio Millán Puelles 

Esparza Lara, Nicolás, (Date of defense: 2017-06-28)

A la present tesi analitzem els pressupòsits metafísics de l’obra de J. Piaget i els estudiem a la llum de La Teoria del Objeto Puro d’A. Millán Puelles. La nostra intenció consisteix en assenyalar un fil conductor metafísic ...

Modo específico de educación de la virtud en los ámbitos familiar y escolar 

Diez Canseco Briceño, María Lorena, (Date of defense: 2017-07-05)

La visión del empresario y la virtud de la magnanimidad a la luz de los principios tomistas. Estudio internacional de la empresa en el ámbito del retail 

Callís Bañeres, María (Date of defense: 2017-07-04)

La investigació internacional realitzada sobre l'estat de la visió de 421 empreses delata un elevat nivell de deteriorament i confusió en la gestió de l'empresa de consum. S'analitza l'impacte del benestar democràtic i de ...

Vida humana y luz de la palabra 

Ruiz Ortiz, Fernando María (Date of defense: 2016-12-14)

La paraula de l´home, signe per excel·lència de la comunicació humana, ha estat considerada pels filòsofs des de l´anomenat “gir llingüístic” com allò que o és l´única realitat o bé constitueix un obstacle per accedir a ...

More