Departament d'Humanitats

Departament d'Humanitats

The Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) is one of the three universities promoted by the San Pablo CEU Foundation. Since it was established as a private university in 2003, the UAO CEU has opted for a differential academic model based on the permanent connection between teacher and student and the implementation of innovative teaching methodologies. The UAO CEU has configured a unique academic offer where internationalization is becoming increasingly important. In addition to the wide range of degrees, double degrees and bilingual degrees, the university offers graduate students, young professionals and executives with great experience its official and own master's programs, postgraduate degrees, specialized programs and doctoral programs, which complete a excellent academic proposal. The Abat Oliba CEU University is concerned with providing students with a comprehensive education to be able to face their personal and professional challenges with their own solid criteria.

If you are a doctor of Universitat Abat Oliba CEU and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uao.es. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Mercant Simó, Jaume (Date of defense: 15-05-2017)
  El teòleg jesuïta Karl Rahner, després del Concili Vaticà II, es convertí en el paladí de la nouvelle théologie i en el princeps novorum theologorum mitjançant la proclama del seu gir antropològic. Cal analitzar aquest ...
 • Forment Costa, José María, (Date of defense: 09-05-2017)
  El tres romanços de Thomas Hardy - A Pair of Blue Eyes, The Trumpet–Major y Two on a Tower- han estat inclosos com a exemples d’ obres pessimistes I fatalistes. Aquesta tesi pretén mostrar que aquestes obres no s’ ajusten ...
 • Vall i Comaposada, Josep M. (Date of defense: 08-06-2017)
  Tesi doctoral que comprèn la història de la Residència Reial de Bellesguard, des de que va ser adquirida i transformada pel rei Martí I d’Aragó, fins a l’erecció de la Casa Figueras de Gaudí i l’actual Universitat Abat ...
 • Vittar Marteau, Pablo Federico, (Date of defense: 30-06-2017)
  L'objectiu d'aquesta tesi es circumscriu a reconèixer i analitzar les raons que fonamenten la relació de prioritat de la Política sobre l'Economia i les possibles conseqüències de l'alteració de tal primacia. En primer ...
 • Suazo Zepeda, Benjamín, (Date of defense: 15-09-2017)
  Fundamentados en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, Doctor Humanitatis, se busca determinar la naturaleza de la psicología clínica por la inteligencia de sus causas. Se concluye que su objeto formal es la salud ...

View more