La privatització del patrimoni reial i el deute públic: la Terra del Marquesat (1330-1496)

Author

Domingo, Dolors

Director

Sabaté, Flocel

Date of defense

2016-02-05

Pages

1015 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

La Terra del Marquesat, va ser una entitat baronial creada en 1330 com a donació del rei Alfons el Benigne al seu fill Ferran, va perdura unida fins 1424, encara que el deute públic va continuar creant un fort lligam entre els pobles fins 1496 quan es cancel•len els darrer crèdits. Les decisions polítiques van influir decisivament en l’endeutament públic. Tant els processos de segregació i retorn a la corona, com els canvis de senyoria;el territori va estar en mans d’infants reials, però també de la ciutat de Lleida, nobles com Lluís de Coscó i institucions eclesiàstiques com el Capítol d’Urgell i el monestir de Santa Maria de Bellpuig. El procés d’endeutamentva tenir la màxima intensitatentre 1374 i 1382, quan els pobles de la Terra del Marquesat van aportar diner a la monarquia per reincorporar a el territori a la corona i,que subvencionar les seves empreses amb el subsidi de l’Onzè. Però el deute públic va arribar al seu màxim en 1455 amb el 600% dels ingressos anuals. La política per eixugar el deute té característiques pròpies con l’emissió de moneda local. Les sentencies arbitralsentre senyors i viles i llocs va posar les bases per solucionar el deute públic.


La Terra del Marquesat fue una entidad baronial creada en 1330 por la donación de Alfonso el Benigno a un infante real, se mantuvo unida hasta 1424, pero la deuda pública creó un fuerte vínculo entre las poblaciones que lo componían hasta 1496, cuando se cancelaron los últimos créditos. La aproximación a la geografía y la economía de la zona se ha basado en fuentes económicas, y completado con eninformación gráfica, muy inusual para la época. Las decisiones políticas que se tomaron influyeron decisivamente en la deuda pública. Tanto la segregacióny la recuperaciónal patrimonio real, como los cambios de señoría: el territorio estuvo en manos de infantes reales, pero también de la ciudad de Lleida, de nobles como Lluís de Coscó y de instituciones eclesiásticas como el capítulo de Urgel i el monasterio de Santa María de Bellpuig. El proceso de endeudamiento tuvo su máxima intensidad entre 1374 y 1382 cuando los pueblos del territorio aportaron numerario a la monarquía. Pero la deuda llegó a su máximo en 1455 cuando era el 600% de los ingresos anuales. La política de absorción de la deuda tiene características propias como la emisión de moneda local. Las sentencias arbitrales entre señores i villas pusieron las bases para la solución final de la deuda pública.


The Land of the Marquisate “Terra del Marquesat” was a baronial entity created in 1330 thanks to the donation of Alfonso IV to his son Ferran. The union villages remained together until 1424, but the debt created a bond among its people until 1496, when the last loans were cancelled. The geography and economy of the area has been based on economical sources, and completed with graphic information, quite unusual at that time. The public debt was highly influenced by the political decisions. Not only the segregation and recovery of the real estate, but member changes; the territory was in the hands of the royal princes, but also the city of Lleida, noblemen like Lluís de Coscó, and ecclesiastical institutions like Chapter of Urgell and the monastery of Santa Maria de Bellpuig. Growth of public debt had its maximum intensity between 1374 and 1382 when the people of the area provided cash to the monarchy. But the process peaked in 1455 when it meant the 600% of annual income. The policy of absorption of the debt has its own characteristics such as the issuance of local currency. The arbitral judgements between gentlemen and villagers laid the basis for the final settlement of the debt.

Keywords

Deute públic; Segles XIV i XV; Entitat baronial; Deuda pública; Siglos XIV y XV; Entidad baronial; Public debt; XIV and XV centuries; Baronial entity

Subjects

94 - General history

Knowledge Area

Història medieval

Documents

Tddr1de1.pdf

16.37Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)