A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios

Author

Mora Núñez, Néstor

Director

Caballé Llobet, Santi

Daradoumis, Athanasios

Date of defense

2016-10-28

Pages

248 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat

Abstract

Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes i generar un efecte positiu en la participació de l'alumne. Per tal de millorar encara més la implicació de l'aprenentatge, vam dotar al nostre procés de virtualització d'un marc d'avaluació múltiple que proporciona la consciència efectiva i la retroalimentació constructiva als alumnes de la col·laboració original amb interaccions entre els membres del grup. La investigació presentada es centra en l'avaluació electrònica d'aprenentatge col·laboratiu i social i s'estén amb analítiques d'aprenentatge i tècniques d'anàlisi de xarxa social que són capaces d'analitzar i representar les interaccions cognitives i socials amb sessions de col·laboració en viu subjacents.


Proponemos un proceso de virtualización de sesiones colaborativas en directo a partir de foros de discusión y chats web con el objetivo de producir recursos de aprendizaje en línea interactivos para ser utilizados por los alumnos y generar un efecto positivo en la participación del alumno. Con el fin de mejorar aún más la implicación del aprendizaje, dotamos a nuestro proceso de virtualización de un marco de evaluación múltiple que proporciona la conciencia efectiva y la retroalimentación constructiva a los alumnos de la colaboración original con interacciones entre los miembros del grupo. La investigación presentada se centra en la evaluación electrónica de aprendizaje colaborativo y social y se extiende con analíticas de aprendizaje y técnicas de análisis de red social que son capaces de analizar y representar las interacciones cognitivas y sociales con sesiones de colaboración en vivo subyacentes.


We propose a virtualization process of live collaborative sessions from Web discussion forums and chats with the aim to produce interactive and attractive online learning resources to be used by learners, thus having a positive effect in learner engagement. In order to enhance further learning engagement, we endow our virtualization process with a multifold assessment framework that provides effective awareness and constructive feedback to learners from the original collaborative interactions among group members. The research presented focuses on e-assessment of collaborative and social learning and extends it with Learning Analytics and Social Network Analysis techniques that are able to analyse and represent cognitive and social interactions underlying live collaborative sessions.

Keywords

aprenentatge col·laboratiu; recursos d'aprenentatge col·laboratius i complexos; i-avaluació cognitiva i social; creació de xarxes interacció; anàlisi de xarxes socials; aprendizaje colaborativo; recursos de aprendizaje colaborativos y complejos; e-evaluación cognitiva y social; creación de redes interacción; análisis de redes sociales; collaborative learning; collaborative complex learning resources; cognitive and social e-assessment; networking interaction; social network analysis

Subjects

004 - Informàtica

Knowledge Area

Informática

Documents

Thesis_NMN_FINAL_FINAL.pdf

7.006Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)