Les competències emprenedores en entorns virtuals d’aprenentatge: anàlisi de la seva eficàcia en els plans d’empresa de la UOC

Author

Ferreras i Garcia, Raquel

Director

Hernández Lara, Beátriz

Serradell López, Enric

Date of defense

2017-05-15

Pages

273 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

L'objectiu de l'estudi és avaluar els efectes que té la creació de plans d'empresa sobre el desenvolupament de les competències emprenedores dels estudiants. Així, un dels principals propòsits d'aquesta tesi és aconseguir més comprensió dels factors que afecten el desenvolupament d'un tipus de competències tan especials com són les competències emprenedores en un entorn universitari de desenvolupament de l'emprenedoria, tant des d'un punt de vista objectiu (competències assolides) com subjectiu (competències percebudes). A aquest efecte la unitat d'anàlisi triada ha estat els estudiants que cursen l'assignatura Treball final de grau en l'àrea d'emprenedoria del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Oberta de Catalunya, els quals són els millors representants de l'estudi en qüestió, ja que en l'assignatura desenvolupen un pla d'empresa.


El objetivo del estudio es evaluar los efectos que tiene la creación de planes de empresa sobre el desarrollo de las competencias emprendedoras de los estudiantes. Así, uno de los principales propósitos de esta tesis es lograr una mejor comprensión de los factores que afectan al desarrollo de un tipo de competencias tan especiales como son las competencias emprendedoras en un entorno universitario de desarrollo del emprendimiento, tanto desde un punto de vista objetivo (competencias alcanzadas) como subjetivo (competencias percibidas). A tal efecto la unidad de análisis escogida ha sido los estudiantes que cursan la asignatura Trabajo final de grado en el área de emprendimiento del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Oberta de Catalunya, los cuales son los mejores representantes del estudio en cuestión, ya que en la asignatura desarrollan un plan de empresa.


The aim of the study is to evaluate the effects of the creation of business plans on the development of entrepreneurial competences of students. One of the main purposes of this thesis is to get a better understanding of the factors affecting the development of a type of special skills, such as entrepreneurial skills, in a university environment for development of entrepreneurship, both from an objective (achieved competences) and subjective (perceived competences) point of view. The unit of analysis chosen has been students who are writing their Undergraduate Dissertation in the area of entrepreneurship for the Bachelor of Business Management from the Universitat Oberta de Catalunya. These students are the best representatives of the study in question because during the course they develop a business plan.

Keywords

e-learning; plan de empresa; emprendeduría; competencias; e-learning; business plan; entrepreneurship; competences; e-learning; pla d’empresa; emprenedoria; competències

Subjects

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure

Knowledge Area

E-learning

Documents

Tesi_Raquel_Ferreras.pdf

5.141Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)