La Libertad, ¿indeterminación o donación? : el fundamento ontológico del libre albedrío a partir de la Escuela Tomista de Barcelona

Author

Prevosti Vives, Xavier

Director

Echavarría, Martín F.,

Date of defense

2017-06-29

Pages

248 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament d'Humanitats

Abstract

El concepte de lliure albir que trobem en l’obra de sant Tomàs d’Aquino, a partir de la seva comprensió metafísica de l’ésser segons l’Escola Tomista de Barcelona, ens duu a pensar la llibertat en tant que tal, segons l’analogia de proporcionalitat, com aquella immanència del fi per la qual l’actualitat i perfecció d’ésser d’un subjecte de naturalesa intel·lectual es comunica i difon a sí mateix a mode d’autodonació d’amor. La perfecció ontològica de la llibertat és participada diversament segons els graus de perfecció dels vivents intel·lectuals, des de Déu fins l’home. En l’home el lliure albir rep del necessari i conscient apetit natural de la voluntat al bé el seu fonament i arrel a mode de llibertat eminent o «superllibertat».


El concepto de libre albedrío que encontramos en la obra de santo Tomás de Aquino, a partir de su comprensión metafísica del ser según la interpretación de la Escuela Tomista de Barcelona, nos conduce a pensar la libertad en cuanto tal, según analogía de proporcionalidad, como aquella inmanencia del fin por la que la actualidad y perfección de ser en un sujeto de naturaleza intelectual se comunica y difunde a sí mismo a modo de autodonación de amor. La perfección ontológica de la libertad es participada diversamente según los grados de perfección de los vivientes intelectuales, desde Dios hasta el hombre. En el hombre el libre albedrío recibe del necesario y consciente apetito natural de la voluntad al bien su fundamento y su raíz a modo de libertad eminente o «superlibertad».


The concept of free-will that we find in Saint Thomas Aquinas work based on his metaphysic comprehension of being, according to the interpretation done by the Thomistic School of Barcelona, leads us to think about liberty as such, in accordance with proportional analogy, as that imminence of the end by which the actuality and perfection of the being in a subject of intellectual intelligence communicates and diffuses himself as autodonation of love. Ontological perfection of liberty is participated diversely according to living intellectual’s grades of perfection, from God to mankind. In mankind, free-will receives, the necessary and conscience natural desire of will of good, its basis and root as eminent liberty or super-liberty.

Keywords

Llibertat; Lliure albir i determinisme; Tomàs d'Aquino; Libertad; Libre albedrío y determinismo; Tomás de Aquino; Freedom; Free will; Thomas Aquinas

Subjects

1 - Filosofia i psicologia

Documents

Txpv.pdf

2.052Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)