Adenovirus oncoselectius pel tractament de càncer de pàncrees. Combinació d'estratègies de direccionament a tumor i bioselecció de microRNAs potenciadors de l'activitat adenoviral

 

Files in this item

This item appears in the following Collections