L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica

dc.contributor
Universitat de Lleida. Departament de Història
dc.contributor.author
Prats Ferrando, Georgina
dc.date.accessioned
2017-12-22T13:00:54Z
dc.date.available
2019-10-07T01:00:23Z
dc.date.issued
2017-06-07
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/458560
dc.description.abstract
El treball d’investigació desenvolupat a la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de la conservació i l’emmagatzematge dels productes agraris, un aspecte fonamental per al sosteniment de qualsevol economia agrícola en la qual els recursos són estacionals. El marc geogràfic correspon al nord-est de la península Ibèrica, i el marc cronològic està delimitat per l’aparició de l’agricultu¬ra i la domesticació de plantes i animals i, per la pre¬sència romana a l’àrea d’estudi. L’anàlisi s’ha centrat en un tipus d’estructura: la conservació en sitja. Així, doncs, hem dut a terme una recopilació de totes les estructures negatives del territori per tal d’obtenir una classificació dels diferents tipus morfològics d’estructures d’emmagatzematge excavades. L’ampli ventall d’informació recopilada posa en relleu la pràctica de la conservació en sitges a Catalunya, de forma continuada, des de meitat del VI mil·lenni cal ANE fins al segle I ANE, i més enllà. Un aspecte especialment rellevant són les valoracions que es poden fer a partir de la capacitat de les estructures. En aquest sentit es poden observar els canvis que hi ha entre uns moments i altres en aquest territori, així com les diferències existents entre les diverses àrees del NE peninsular. Creiem que el treball aporta una proposta metodològica i una interpretació acurada de l’emmagatzematge en sitja, en tant que és un element clau per entendre les pràctiques agrícoles, l’orientació subsistencial o excedentària de la producció, i aproximar-se a la història social i econòmica d’aquestes comunitats.
dc.description.abstract
El trabajo de investigación desarrollado en la tesis doctoral se ha centrado en el estudio de la conservación y el almacenamiento de los productos agrarios, un aspecto fundamental para el sustento de cualquier economía agrícola en la cual los recursos son estacionales. El marco geográfico corresponde al nordeste de la península Ibérica, i el marco cronológico está delimitado por la aparición de la agricultura y la domesticación de plantas y animales y por la presencia romana en el área de estudio. El análisis se ha centrado en un tipo de estructura: la conservación en silo. Así, pues, hemos realizado una recopilación de todas las estructuras negativas del territorio para obtener una clasificación de los diferentes tipos morfológicos de estructuras de almacenamiento excavadas. El amplio abanico de información recopilada evidencia la práctica de la conservación en silos en Cataluña, de forma continuada, desde la mitad del VI milenio cal ANE hasta el siglo I ANE, y más allá. Un aspecto especialmente relevante son las valoraciones que se pueden hacer a partir de la capacidad de las estructuras. En este sentido se pueden observar los cambios que hay entre unos momentos y otros en este territorio, así como las diferencias existentes entre las diversas áreas del NE peninsular. Creemos que el presente trabajo aporta una propuesta metodológica y una interpretación cuidadosa del almacenamiento en silo en cuanto es un elemento clave para entender las prácticas agrícolas, la orientación subsistencial o excedentaria de la producción, y aproximarse a la historia social y económica de estas sociedades.
dc.description.abstract
The research work developed in the doctoral thesis focuses on the study of the conservation and storage of agricultural products. This is a fundamental aspect for the sustainability of any agricultural economy in which the resources are seasonal. The geographical framework corresponds to the northeast of the Iberian Peninsula, and the time frame is delimited by the appearance of agriculture and the domestication of plants and animals and by the Roman presence on the study area. The analysis has been focused on a type of structures, the storage pit. For that purpose we have carried out a compilation of all the structures in the territory in order to obtain a classification of the different morphological types of storage structures excavated. The wide range of information collected emphasis the practice of digging storage pit in NE of Iberian Peninsula, continuously, since the half of the VI millennium cal BC to the I century BC and beyond. To conclude, we believe that this study provides a methodological approach and careful interpretation of the storage of the communities of NE, to the subsistential orientation or surplus of that production and to the social organization of these groups. Our desire is that the archaeological remains and the storage pits are integrated into different works and that they are given specific weight as they are a key element in the understanding of agricultural and productive practices, and to approach to the social and economic history of the communities from the NE of the Iberian Peninsula.
dc.format.extent
669 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
dc.publisher
Universitat de Lleida
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject.other
Arqueologia
dc.title
L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
90
dc.contributor.director
Alonso, Natàlia
dc.embargo.terms
28
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tgpf1de3.pdf

43.26Mb PDF

Tgpf2de3.pdf

42.17Mb PDF

Tgpf3de3.pdf

45.58Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)