Isoformes de pI de la lipoproteïna lipasa: Origen, distribució i funció

 

Files in this item

This item appears in the following Collections