Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la Edad del Bronce en el Nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE)

dc.contributor
Universitat de Lleida. Departament de Història
dc.contributor.author
Marín Castro, Dioscorides
dc.date.accessioned
2018-03-07T10:44:58Z
dc.date.available
2018-03-07T10:44:58Z
dc.date.issued
2018-01-19
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/462138
dc.description.abstract
Els utillatges lítics tallats que van produir i emprar les comunitats de l’Edat del Bronze (II mil·lenni cal ANE) han sigut escassament o res estudiats al llarg de les investigacions realitzades fins el moment per tota la Península Ibérica. Pel cas del Nord-est, l’aparició de les primeres metal·lúrgies del Bronze ha sigut recurrentment assenyalat com la conseqüència de l'obsolescència de l'ús de instruments lítics tallats. No obstant això, els jaciments que s’analitzen en aquesta Tesis Doctoral aporten uns utillatges de sílex nombrosos sobre els quals es possible profunditzar en la seva caracterització. D’aquesta manera, es discuteix sobre el valor que van tenir ambdues tecnologies pel desenvolupament econòmic i social de tres dels jaciments més importants del Nord-est pel període tractat: Minferri (Juneda, Lleida), Mas d’En Boixos (Pacs del Penedés, Barcelona) i Moncín (Borja, Zaragoza). Per mitjà d’una metodologia interdisciplinar a la que s’integren anàlisis de procedència de matèries primes, anàlisis tecno-morfològiques i traceològiques, es possible fer-se una idea amplia del rol econòmic i social que va tenir l’utillatge lític tallat. Així es fa incidència a les estratègies de gestió del territori, el mode en que es van produir els instruments i en quines produccions domèstiques s’inclouen com a instruments de treball. Aquesta informació, i especialment a partir de l’anàlisi funcional, es possible obtenir hipòtesis sobre l’organització dels assentaments estudiats, i finalment, sobre l’impacte de la implantació de les primeres metal·lúrgies del Bronze a la vida quotidiana.
dc.description.abstract
Los utillajes líticos tallados que produjeron y emplearon las comunidades de la Edad del Bronce (II milenio ANE) han sido escasamente o nada estudiados a lo largo de las investigaciones realizadas hasta el momento para toda la Península Ibérica. Para el caso del Nordeste, la aparición de las primeras metalurgias del Bronce, ha sido recurrentemente señalado como la consecuencia de la obsolescencia del uso de instrumentos líticos tallados. Sin embargo, los yacimientos que se analizan en esta Tesis Doctoral, aportan unos utillajes de sílex numerosos sobre los que es posible profundizar en su caracterización. De esta manera, se discute sobre el valor que tuvieron ambas tecnologías para el desarrollo económico y social de tres de los yacimientos más importantes del Nordeste para el periodo tratado: Minferri (Juneda, Lleida), Mas d’En Boixos (Pacs del Penedés, Barcelona) y Moncín (Borja, Zaragoza). Mediante una metodología interdisplinar, en la que se integran análisis de procedencia de materias primas, análisis tecno-morfológicos y traceológicos, es posible hacerse una idea amplia del rol económico y social que tubo el utillaje lítico tallado. Así, se hace hincapié en las estrategias de gestión del territorio, el modo en que se produjeron tales instrumentos y en que producciones domésticas se incluyeron como instrumentos de trabajo. Esta información, y especialmente a partir del análisis funcional, permite obtener hipótesis sobre la organización de los asentamientos estudiados, y finalmente, sobre el impacto de la implantación de las primeras metalurgias del Bronce en la vida cotidiana.
dc.description.abstract
The chipped stone tools that were produced and used by the Bronze Age communities (II millennium BC) have been a little bit studied until today in the Iberian Peninsula archaeological research. In the case of the Northeast regions, the appearance of the first bronze metallurgy has been indicated as the consequence of the use obsolescence for the chipped stone tools. Nevertheless, the archaeological sites analysed in that PhD provide numerous lithic assemblies about which is possible to develop a broad characterization. In this manner, it is possible to discuss about the valour that both technologies had for the economic and social development in three of the most important archaeological sites of the Northeast in the treated period: Minferri (Juneda, Lleida), Mas d’En Boixos (Pacs del Penedés, Barcelona) and Moncín (Borja, Zaragoza). With a broad methodology which are integrated raw materials analysis, tecno-morphological analysis and microscopic use wear analysis is possible to obtain a broad knowledge about the social and economic role that the chipped stone tools had. This work focuses in the raw materials management in the territory, the lithic tools production procedures and in which domestic productions were included as working tools. This information, and specially through the functional analysis, allows to obtain some hypothesis about the settlement organization, and finally, about the impact of the first bronze metallurgy over the everyday people life.
dc.format.extent
426 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universitat de Lleida
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Edat del Bronze
dc.subject
Utillatge lític tallat
dc.subject
Anàlisi Funcional
dc.subject
Edad del Bronce
dc.subject
Utillaje lítico tallado
dc.subject
Análisis Funcional
dc.subject
Bronze Age
dc.subject
Chipped stone tools
dc.subject
Use wear analysis
dc.subject.other
Arqueologia
dc.title
Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la Edad del Bronce en el Nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE)
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
90
dc.contributor.director
Rafel i Fontanals, Núria
dc.contributor.director
Gibaja, Juan F. (Juan Francisco)
dc.embargo.terms
cap
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tdmc1de3.pdf

7.500Mb PDF

Tdmc2de3.pdf

109.2Mb PDF

Tdmc3de3.pdf

7.442Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)