Influències clíniques i ambientals en la prevalença de mutacions en l'oncogèn K-ras en pacients amb adenocarcinoma ductal de pàncrees

 

Files in this item

This item appears in the following Collections