Now showing items 24-28 of 28

  Reactivity of acid gas pollutants with Ca(OH)2 at low temperature in the presence of water vapour 

  Bausach Mercader, Marta (Date of defense: 2005-07-01)

  The reactivity of Ca-based sorbents with acid gases (specifically SO2, HCl and NO2) at low temperature has been a subject of interest in the last decades, since it constitutes the fundamental reactive system in a number ...

  Regeneració i reutilització d’aigües residuals. Tecnologia, control i risc 

  Huertas Hidalgo, Esther (Date of defense: 2010-02-12)

  Les aigües regenerades són un recurs important d’aigua especialment en les regions àrides i semiàrides. La necessitat d’obtenir aigua amb una qualitat mínima per cada ús i de garantir unes condicions sanitàries satisfactòries ...

  Reología de espesantes celulósicos para pinturas al agua: Modelización y mecanismo de espesamiento 

  Maestro Garriga, Alicia (Date of defense: 2003-02-20)

  Las pinturas al disolvente están siendo sustituidas por pinturas en base acuosa por razones medioambientales y de seguridad e higiene. Las propiedades de una pintura están influidas por su comportamiento reológico. En ...

  Sistemes ecològics d'adobament al crom 

  Bacardit i Dalmases, Anna (Date of defense: 2005-12-14)

  En aquesta tesi doctoral es fa un estudi de tres possibles alternatives al procés tradicional de píquel-curtició, els principals inconvenients del qual són l'elevat consum d'aigua i la generació d'un gran volum d'aigües ...

  Wet oxidation processes for water pollution remediation 

  García Molina, Verónica (Date of defense: 2006-06-16)

  The main objective of this work was to test the efficiency of wet oxidation processes when treating several types of aqueous wastes. On one side its performance for the abatement of chloro-organic aromatic toxic pollutants, ...