Hacia un modelo de calidad para cursos en-línea, masivos y abiertos (MOOC): Caso de un MOOC para el desarrollo profesional docente

Author

Alemán de la Garza, Lorena Yadira

Director

Sancho Vinuesa, Teresa

Gómez Zermeño, Marcela Georgina

Date of defense

2016-03-15

Pages

345 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

Els MOOC han desencadenat un debat global que en qüestiona la qualitat pedagògica. L’objectiu d’aquesta recerca és descriure un conjunt d’indicadors per a avaluar la qualitat dels MOOC que s’ofereixen com a estratègia per a enfortir la formació docent. La motivació principal se sustenta en els canvis estructurals relacionats amb la gestió i el lideratge per a la millora de la qualitat educativa que s’han implantat en escoles d’educació bàsica a Mèxic. Es va aplicar l’enfocament quantitatiu en un estudi de cas i els principals instruments per a la recollida de les dades són un inventari d’indicadors de qualitat utilitzats en recerques prèvies, un qüestionari administrat als participants en el curs i exàmens de prediagnòstic i postdiagnòstic. Aportacions: es proposa i es valida un conjunt d’indicadors de qualitat i s’analitza la idoneïtat de l’ús dels MOOC com a estratègia de formació per al desenvolupament professional docent.


Los MOOC han desencadenado un debate global que cuestiona su calidad pedagógica. El objetivo de esta investigación es describir un conjunto de indicadores para evaluar la calidad de los MOOC que se ofrecen como estrategia para fortalecer la formación docente. La motivación principal se sustenta en los cambios estructurales relacionados con la gestión y el liderazgo para la mejora de la calidad educativa que se han implantado en escuelas de educación básica en México. Se aplicó el enfoque cuantitativo en un estudio de caso y los principales instrumentos para la recolección de los datos son un inventario de indicadores de calidad utilizados en investigaciones previas, un cuestionario administrado a los participantes en el curso y exámenes de prediagnóstico y posdiagnóstico. Aportes: se propone y se valida un conjunto de indicadores de calidad y se analiza la idoneidad del uso de los MOOC como estrategia de formación para el desarrollo profesional docente.


MOOC (Massive Open Online Courses) have sparked a global debate regarding to what extent they constitute quality teaching material. The aim of this research is to describe a set of indicators which can be used to assess the quality of MOOC being offered as a teacher training strengthening strategy. The main motivation resides in the management and leadership structural changes being implemented in Mexican elementary schools in order to improve educational quality. A quantitative approach was applied in a case study, and the main instruments for data collection included an inventory of quality indicators used in previous research, a questionnaire administered to participants in the course and examinations pre- and post-diagnosis. A set of quality and appropriateness indicators for MOOC is proposed and validated and the use of MOOC as a training strategy for professional teacher development is analyzed.

Keywords

MOOC; MOOC; MOOC; capacitació docent; capacitación docente; teacher training; gestió educativa; gestión educativa; education management; qualitat; calidad; quality; lideratge; liderazgo; leadership

Subjects

371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament

Knowledge Area

Tecnología Educativa; Desarrollo Profesional Docente: Gestión Educativa

Documents

UOC_Lorena_Yadira_Alem__n+de+la+Garza+VF+Publicaciones.pdf

7.708Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)