Algorismes per a la reconstrucció de ràfegues de dades perdudes del nivell d'aigua del dipòsit principal de la ciutat de Vic 

    Martí Sarri, Arnau (Date of defense: 2019-12-04)

    Els sistemes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) poden acumular gran quantitats de dades de diferents tipus de sensors que s'emmagatzema en bases de dades per tenir registres històrics. Per utilitzar aquestes ...