Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat

Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.

Recent Submissions

  • Bronchal Rueda, Adrià (Date of defense: 09-07-2021)
    Com a individus, definim les nostres identitats de grup mitjançant la categorització dels altres individus i de nosaltres mateixos en moltes categories socials com la de gènere, raça, religió, nacionalitat, conviccions ...
  • Zakriya, Mohammed (Date of defense: 08-07-2020)
    Aquesta tesi té com objectiu entendre la relació entre la governança corporativa i el rendiment de les accions en el mercat financer, estudiant l’evolució al llarg del temps i revisant els problemes metodològics en la ...
  • El Hefnawy, Menatalla Maher Abdelgelil (Date of defense: 06-07-2020)
    Aquesta tesi pretén descobrir, de manera empírica, nous aspectes de la secció transversal dels rendiments del capital i oferir explicacions teòriques i empíriques de les seves conclusions principals. La tesi documenta nous ...