Re-Imagining Management: An Axiological Approach For Knowledge Creation Oriented Organisations 

    Prat Pubill, Queralt (Date of defense: 2019-07-31)

    El propòsit d’aquesta tesi és analitzar i proporcionar arguments per ajudar a re-imaginar la gestió i l’ensenyament de la gestió en funció de les necessitats canviants de la gestió en les societats tecnocientífiques. El ...