2010-2020 BRECHA DIGITAL, ecografía de una sociedad quebrada: cuando los milenials entraron en la Secundaria española 

    Sastre Freixa, Javier (Date of defense: 2022-03-04)

    Des de fa alguns anys regna en l'àmbit escolar un rum-rum desconcertant que alguna cosa està fallant des que els dispositius tecnològics van entrar a les nostres vides per fer-la o més còmoda o més complicada, segons qui ...