La recerca de l'estil cinematogràfic: La influència de les arts visuals en la composició del pla 

    Colell Pallarés, Judith (Date of defense: 2022-01-18)

    Aquesta tesi vol establir la relació entre les arts visuals i la construcció de l’espai fílmic. Encara més enllà. Influeixen les arts visuals en el contingut i no només en la forma? Què defineix l’estil cinematogràfic? ...