LA COMUNICACIÓN RITUAL. El caso de la ceremonia inaugural de los juegos olímpicos de Barcelona'92 

    Ribot Blázquez, Marta (Date of defense: 2019-07-09)

    Aquesta investigació té l’objectiu de fer una aportació singular i original en el camp de la comunicació humana. Contempla l'estudi del cas de «la Cerimònia Inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona'92» per tal d’entendre ...

    La recerca de l'estil cinematogràfic: La influència de les arts visuals en la composició del pla 

    Colell Pallarés, Judith (Date of defense: 2022-01-18)

    Aquesta tesi vol establir la relació entre les arts visuals i la construcció de l’espai fílmic. Encara més enllà. Influeixen les arts visuals en el contingut i no només en la forma? Què defineix l’estil cinematogràfic? ...