Dones, cos i ecologia. Dona arbre

Author

Iribarren Nadal, Mariona

Director

Varela-Rodríguez, M. Elisa

Roig i Torrentó, M. Assumpta

Tutor

Varela-Rodríguez, M. Elisa

Date of defense

2018-01-10

Pages

421 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

The thesis presented is a study of some women's movements which claim a recovery of the female body from a feminist and ecologist standpoint and which are currently spreading their influence. It provides a summary of the different aspects that embrace these international movements and their growing influence in Catalonia. It is intended to reflect on the ambivalence, but also the potential of these resistance movements in the corrent medical, educational and socioeconomic model. The many interviews that are part of the text set different shades to complete the mosaic portrait of this reality. It is a qualitative analysis which gives voice to different women involved in some aspects of the moviment studied in this thesis, either as professionals or as users: the female body, the menstrual cycle, women's circles and motherhood. The results obtained highlight the fact that the link between environmentalism, feminism and corporeality not only involves changes towards new practices at individual and family levels but also claims a global economic decline in order to achieve greater attention to life and its cycles. If these new attitudes are not favored from the environment, the result may be a source of physical and psychological exhaustion for some women.


La tesi que es presenta constitueix un estudi d'alguns moviments de dones que s'estan difonent actualment i que reclamen recuperar el cos femení des d'una perspectiva feminista i ecologista. S'ofereix un compendi dels diferents aspectes que abracen aquests moviments d'abast internacional i de creixent influència a Catalunya. Així, es pretén reflexionar sobre les ambivalències, però també les potencialitats d'aquests moviments de resistència a l'actual model mèdic, educatiu i socioeconòmic. Les múltiples entrevistes que formen part del text estableixen diferents matisos i completen el mosaic del retrat d'aquesta realitat. Es tracta d'una anàlisi qualitativa en què es dóna veu a diferents dones que participen en alguns dels aspectes del moviment que s'estudien en aquesta tesi, ja sigui com a professionals o com a usuàries: cos femení, cicle menstrual, cercles de dones i maternitat. Els resultats que s'han obtingut subratllen la vinculació entre l'ecologisme, el feminisme i la corporalitat que no només passa per canvis en noves pràctiques a nivell individual i familiar sinó també per una proposta global de decreixement econòmic per una major atenció a la vida i als seus cicles, ja que si des de l'entorn no s'afavoreixen, aquestes actituts poden arribar a suposar una font d'esgotament físic i psicològic per a algunes dones.

Keywords

Feminisme; Feminism; Feminismo; Ecofeminisme; Ecofeminism; Ecofeminismo; Ecologia; Ecology; Ecología; Maternitat; Motherhood; Maternidad; Alletament; Breastfeeding; Lactancia materna; Part; Parturition; Parto

Subjects

30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere; 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura

Documents

tmin_20180110.pdf

1.318Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

This item appears in the following Collection(s)