Architecting Purpose-Driven Improvisation towards Organizational Effectiveness in Extreme Environments: Case Narratives from Organizations during Typhoon Haiyan

Author

Villar, Eula Bianca Joves

Director

Miralles Torner, Francesc

Codirector

Habaradas, Raymund

Date of defense

2018-12-03

Pages

375 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. La Salle

Abstract

Aquesta dissertació doctoral es centra en les discussions acadèmiques que afecten a l'organització de processos en entorns de desastre. En particular, la recerca principal és ‘de quina manera la interacció dels atributs a nivell individual i col·lectiu de les accions improvisades de les organitzacions expliquen com aconsegueixen els seus objectius, p.e. ser eficaços, en contextos extrems?'. Fent servir una estratègia metodològica d’estudis de casos, emergeixen narratives de dos perfils d'organitzacions que eren crítiques per a la fase de resposta i de recuperació del Tifó Haiyan del 2013. La contribució principal d’aquest treball té dos vessants. Primer, es proposa que la improvisació, malgrat la seva naturalesa emergent, està guiada per un propòsit concret, doncs facilita a les organitzacions aconseguir els seus objectius preestablerts. Això succeeix a través de dos efectes: (a) l'efecte buffering, i (b) l'efecte connection-seeking. Segon, s’infereix que les improvisacions amb un propòsit concret estan promogudes per diverses narracions que interaccionen a nivell individual i col·lectiu. Tres narracions sorgeixen: (a) una interacció complementària entre els atributs a nivell individual i col·lectiu, on tots dos, l'individual i l'organitzatiu juguen una funció similar per promoure una improvisació amb un propòsit concret (b) una interacció gestionada a nivell individual, en que l’acció individual apareix més pronunciada en la decisió d'improvisar a nivell de cada propòsit concret, i (c) una interacció que s’adhereix la norma, on el paper de l'organització precedeix la posició individual en la decisió d'improvisar en el propòsit concret.


Esta disertación doctoral se sitúa la discusión académica que afecta a la organización de procesos en entornos de desastre. En particular, la investigación principal es ‘de qué manera la interacción de los atributos a nivel individual y colectivo de las acciones improvisadas de las organizaciones explican cómo pueden esas alcanzar sus objetivos, i.e. ser eficaz, en contextos extremos?' Utilizando una estrategia metodológica de estudio de casos, emergen narrativas de dos perfiles de organizaciones que fueron críticas en la fase de respuesta y de recuperación del Tifón Haiyan del 2013. La contribución principal del trabajo tiene dos vertientes. Primero, se propone que la improvisación, a pesar de su naturaleza emergente, está guiada por propósito concreto, ya que facilita a las organizaciones conseguir sus objetivos preestablecidos. Esto ocurre a través de dos efectos: (a) el efecto buffering, y (b) el efecto connection-seeking. Segundo, se infiere que una improvisación con propósito concreto está promovida por varias narrativas de interacción a nivel individual y colectivo. Surgen tres narrativas: (a) una interacción complementaria entre los atributos a nivel individual y colectivo, donde ambos, el individual y la organización juegan una función similar al promover la improvisación con propósito concreto (b) una interacción gestionada a nivel individual, en que la acción individual resulta más pronunciada en la decisión de improvisar con propósito concreto, y (c) una interacción que se adhiere a la norma, en que el rol de la organización precede la posición individual en la decisión de improvisar con un propósito concreto.


This dissertation positions itself within the scholarly conversations on organizing processes in disaster environments. In particular, the main research inquiry is ‘how does the interaction of individual and collective level attributes among improvised actions of the organizations explain how they can realize their goals, i.e. be effective, in extreme contexts?’. Using a case strategy approach, it surfaces narratives of two profiles of organizations that were critical to the response and recovery phase of the 2013 Typhoon Haiyan. The main contribution of the work is two-fold: First, it infers that improvisation, despite its emergent nature, is purpose-driven, as it allows organizations to consciously realize their pre-established goals. This occurs through two effects: (a) the buffering effect, and (b) the connection-seeking effect. Second, it infers that purpose-driven improvisation is enabled by various narratives of interaction between the individual and collective level attributes. Three narratives are emergent: (a) a complementary interaction between the individual- and collective-level attributes, where both the individual and the organization play an equal role in enabling purpose-driven improvisation (b) an individually-maneuvered interaction, where the individual positionality is more pronounced in the enactment of purpose-driven improvisation, and (c) rule-abiding interaction, where the role of the organization precedes the individual positionality in the enactment of purpose-driven improvisation.

Keywords

Disaster management; Improvisation; Organizing processes; Typhoon Haiyan; Extreme environments

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 09 - Manuscripts. Rare and remarkable works; 3 - Social Sciences

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Eula_Bianca_Joves_Villar.pdf

2.737Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)