Departament d'Empresa i Tecnologia

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La Auditoría de cuentas en España: Desde la Ley 19/1988 hasta la Ley 12/2015 y sus efectos 

Puig de Travy, Carlos (Date of defense: 2023-07-25)

Intervenen molts participants en la cada vegada més complexa informació econòmica corporativa de les entitats, però, sense lloc a dubte, un paper destacat l'ocupen els auditors que exerceixen una funció d'interès públic ...

Estudio, diseño e implementación del enlace ascendente de comunicaciones NVIS multiportadora de baja potencia y diversidad de polarización 

Maso Llinas, José-María (Date of defense: 2023-05-10)

Cada dia el nombre de dispositius IoT (Internet of Things) és major, apareixent conseqüentment nous protocols i tecnologies radio enfocades a la comunicació d'aquesta mena de dispositius segons les seves necessitats. En ...

Towards an integrated framework of sports sponsorship life-cycle process and digitalization: a case study of Euroleague Basketball 

Garza Segovia, Marcela (Date of defense: 2023-02-24)

El fenomen de la transformació digital està afectant la indústria de l'esport, incloses les pràctiques de màrqueting i específicament del patrocini. El procés del cicle de vida del patrocini és una pràctica ben establerta ...

Trustworthiness Mechanisms for Long-Distance Networks in Internet of Things 

Mallorquí Campà, Adrià (Date of defense: 2023-01-27)

Aquesta tesi té com a objectiu aconseguir un intercanvi de dades fiable en un entorn hostil millorant-ne la confiabilitat mitjançant el disseny d'un model complet que tingui en compte les diferents capes de confiabilitat ...

La dirección general en la era de la hiperconectividad: las nuevas coordenadas 

Llopis Casellas, Jaume (Date of defense: 2022-06-20)

En els darrers 10-15 anys s'han produït canvis de gran rellevància a l'escenari competitiu que han empès les empreses a abordar grans transformacions en els seus sistemes d'organització i gestió. Tanmateix, se sap poc sobre ...

Una visión de Transformación digital y Aprendizaje organizacional en la implantación de un ERP y su efecto en el desempeño organizacional 

Morris Abarca, Eddy Alberto (Date of defense: 2021-06-01)

Les organitzacions assumeixen que les inversions en tecnologies d'informació, en el marc de la transformació digital, generen l'èxit en l'acompliment organitzacional i un avantatge competitiu. En aquesta investigació es ...

Changing consumer behavior in the digital age: perceived risk in information search process 

Balladares Fuentes, Ana Gabriela (Date of defense: 2021-03-19)

La digitalització en el entorn del marketing està canviant la manera en la que els consumidors decideixen comprar. Així mateix, el risc percebut té un rol determinant en les decisions de compra dels consumidors. No obstant ...

La relación entre el conocimiento tecnológico del profesor y el uso de tecnología en el aula 

Cubeles Márquez, Alberto (Date of defense: 2020-12-03)

La integració de tecnologia a l'aula és un element de gran importància en el procés d'innovació pedagògica que els centres educatius estan realitzant per adaptar l'ensenyament a les noves competències informacionals i ...

Innovación en empresas de menor intensidad tecnológica ¿Contribuyen los “innovadores olvidados” a la riqueza de las economías emergentes? El caso de la industria peruana de manufactura 

del Carpio Gallegos, Javier Fernando (Date of defense: 2019-07-15)

Les empreses desenvolupen innovacions amb l'expectativa de generar avantatges competitius, millorar el seu acompliment financer, incrementar les seves exportacions i, d'aquesta manera, ser sostenibles en el temps. El repte ...

Variables y factores que explican desde de la intención hasta la acción de emprender de los graduados universitarios 

Maluk Salem, Omar Aldo (Date of defense: 2018-12-04)

Els models cognitius sobre la intenció empresarial s'han utilitzat per a comprendre millor les característiques empresarials. Aquests models proposen utilitzar la intenció empresarial com un bon servidor intermediari per ...

Understanding the urban development and the evolution of the Ecosystems of Innovation 

Piqué Huerta, Josep Miquel (Date of defense: 2019-01-17)

Aquesta tesi doctoral és un compendi de publicacions en el camp dels Ecosistemes d’Innovació. Aquests articles es basen en els marcs conceptuals del model de la Triple Helix, el paradigma del Knowledge Based Urban Development, ...

Architecting Purpose-Driven Improvisation towards Organizational Effectiveness in Extreme Environments: Case Narratives from Organizations during Typhoon Haiyan 

Villar, Eula Bianca Joves (Date of defense: 2018-12-03)

Aquesta dissertació doctoral es centra en les discussions acadèmiques que afecten a l'organització de processos en entorns de desastre. En particular, la recerca principal és ‘de quina manera la interacció dels atributs a ...

Do entrepreneurs Link(ed)-In? Exploring Entrepreneurs’ Usage of Social Media to Manage Social Capital 

Riverola Bataller, Carla (Date of defense: 2016-06-28)

L'esperit emprenedor és el procés d'iniciar un nou negoci oferint un producte o servei. Aquestes pràctiques, i en particular les basades en desenvolupaments tecnològics, tenen importants implicacions en l'entorn competitiu ...

El conocimiento a priori y la identificación de oportunidades de emprendimiento tecnológico: el papel complementario del conocimiento de negocio y de emprendimiento 

García Escarré, Rafael (Date of defense: 2016-02-04)

L'emprenedoria tecnològica té una influència destacada sobre la societat per la seva relació amb la generació de riquesa i ocupació, encara que no exempta de dificultats per als individus emprenedors. La investigació es ...

Employee Creativity and Culture. Evidence from an examination of culture's influence on perceived employee's creativity in Spanish organizations 

Gómez Jiménez, Marcos (Date of defense: 2016-02-03)

La creativitat és considerada un ingredient fonamental de la innovació, un recurs altament valorat per a la competitivitat sostenible i l’èxit a llarg termini de les empreses. Per això, líders de negoci, així com investigadors ...

Turn On, Tune In, Drop Out? Exploring the Venture Emergence in Technology-based Firms 

Giones Valls, Ferran (Date of defense: 2016-02-22)

Els emprenedors prenen decisions com la d’engegar o no la seva idea de negoci, adaptar-se i ajustar-se a les peticions del mercat, i desafortunadament la de continuar o deixar el procés de creació del nou negoci. Tot i ...

Improving Creativity Training. An examination of the effects of delivery method and problem realism on creative performance in post-training ideation 

Martínez Casanovas, Matilde (Date of defense: 2015-02-13)

Durant les darreres set dècades la creativitat ha atret un interès creixent. Investigadors científics de diversos camps acadèmics, així com gerents d'empreses, professionals de la creativitat i educadors, estan interessats ...

Historia, Sociedad, Tecnología y Crecimiento de la Red. Una aproximación divulgativa a la realidad más desconocida de Internet 

Veà i Baró, Andreu, 1969- (Date of defense: 2002-09-12)

<H4>Historia, Sociedad, Tecnología y Crecimiento de la Red. Una aproximación divulgativa a la realidad más desconocida de Internet</H4><br/><br/>El contenido de esta tesis abarca el estudio pormenorizado de los hechos que ...