L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana durant la protohistòria a partir de l'anàlisi antracològica (III-I mil·lenni)

Author

Vila Moreiras, Sílvia

Director

Alonso, Natàlia

Piqué i Huerta, Raquel

Date of defense

2018-03-19

Pages

657 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

La plana occidental catalana (nord-est península ibèrica) ha experimentat una forta explotació forestal accentuada en els darrers mil·lennis, suposant una important modificació del paisatge vegetal. La caracterització d’aquesta primera explotació durant els III-I mil·lennis ANE és d'importància primordial per a inferir la relació de les poblacions de la plana amb l’entorn. Per abordar-la s’analitzen restes antracològiques dels jaciments arqueològics: Minferri, Els Vilars, Estinclells. Primer es plantegen diverses qüestions metodològiques d’importància fonamental, com per exemple el nombre de fragments analitzats per mostra. Seguidament es presenta una anàlisi detallada de característiques dendrològiques i altres alteracions registrades als carbons, centrada al jaciment de Minferri. I finalment es desenvolupa l’evolució sincrònica i diacrònica de la dinàmica en l’explotació forestal a la plana durant la protohistòria a través de la totalitat de jaciments amb carbons analitzats fins al moment, evidenciant una explotació diferencial del paisatge forestal per períodes i societats (paleopaisatgísticament i paleoeconòmica).


El llano occidental catalán (nordeste península ibérica) ha experimentado una fuerte explotación forestal acentuada en los últimos milenios, representando una importante modificación del paisaje vegetal. La caracterización de esta primera explotación durante los III-I milenios ANE es de importancia primordial para inferir la relación de las poblaciones con su entorno. Para abordarla se analizan restos antracológicos de los yacimientos arqueológicos: Minferri, Els Vilars, Estinclells. Primero se plantean diversas cuestiones metodológicas de importancia fundamental, como el número de fragmentos analizados por muestra. Seguidamente se presenta un análisis detallado de características dendrológicas y otras alteraciones registradas en los carbones, centrada en el yacimiento de Minferri. Finalmente se desarrolla la evolución sincrónica y diacrónica de la dinámica en la explotación forestal en la llanura durante la protohistoria a través de la totalidad de yacimientos analizados hasta el momento, evidenciando una explotación diferencial del paisaje forestal por periodos y sociedades (paleopaisajística y paleoeconómicamente).


The western Catalan plain (northeast Iberian Peninsula) has experienced a strong forest exploitation accentuated in the last millennia, supposing an important modification of the landscape. The characterization of this first exploitation during the III-I millennia BCE is of primary importance to inferring the relation of the western plain populations with the environment. To deal with it we analyze the anthracological remains from three sites: Minferri, Els Vilars, Estinclells. First, several methodological questions of fundamental importance are raised, such as the number of fragments analyzed per sample. Next there is a detailed analysis of dendrological characteristics and other alterations registered in charcoal, focused on Minferri. And finally, it is developed the synchronic and diachronic evolution of the dynamics in forestry exploitation during Protohistory, using the whole of sites analysed in the region up to now. It reveals a differential record of the forest landscape by periods and societies (paleo-landscape and paleo-economy).

Keywords

Antracologia; Anàlisi de carbons; Paleopaisatge; Paleoecomia; Explotació forestal; Protohistòria; Plana occidental catalana; Nord-est península ibèrica; Arqueobotànica; Arqueologia

Subjects

90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arqueologia

Documents

Tsvm1de4.pdf

34.79Mb

Tsvm2de4.pdf

24.71Mb

Tsvm3de4.pdf

23.64Mb

Tsvm4de4.pdf

37.74Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)