Un model per al disseny d'ecosistemes tecnològics educatius

Author

Martí Maranillo, Ramón

Director

Gisbert Cervera, Maria Mercedes,

Codirector

Larraz Rada, Virginia

Date of defense

2018-12-17

Pages

206 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Un ecosistema tecnològic educatiu és una comunitat de sistemes d’informació que interactuen entre ells i amb altres sistemes externs per tal de donar resposta a tots els processos implicats en una institució educativa. La complexitat de l’ecosistema depèn dels subsistemes tecnològics que el composen, de les interaccions que es generen entre ells i dels propis processos als que dona suport. El disseny d’un ecosistema tecnològic educatiu passa per la definició d’una arquitectura modular que faciliti la governança del conjunt donant resposta a tots els processos implicats. Com a resultat de la nostra recerca, hem definit un model teòric per al disseny d’ecosistemes tecnològics educatius basat en tretze característiques, set estratègiques i sis tecnològiques. El nostre objectiu és facilitar als responsables d’institucions educatives un recurs de suport a la seva presa de decisions pel que fa al disseny i evolució dels seus ecosistemes tecnològics educatius. El model proposat és aplicable en diferents contextos, des d’un centre educatiu fins a sistema educatiu. El model teòric proposat ha estat validat en el context del sistema educatiu andorrà mitjançant la realització d’un treball de camp que ha comptat amb la participació de diferents agents (professorat, equips directius, responsables TIC i equip del Ministeri).


Un ecosistema tecnológico educativo es una comunidad de sistemas d?información que interactúan entre ellos y con otros sistemas externos para dar respuesta a todos los procesos implicados en una institución educativa. La complejidad de l?ecosistema depende de los subsistemas tecnológicos que el composen, de las interacciones que se generan entre ellos y de los propios procesos a los que mujer apoyo. El diseño de un ecosistema tecnológico educativo pasa por la definición de una arquitectura modular que facilite la gobernabilidad del conjunto dando respuesta a todos los procesos implicados. Como resultado de nuestra investigación, hemos definido un modelo teórico para el diseño de ecosistemas tecnológicos educativos basado en trece características, siete estratégicas y seis tecnológicas. Nuestro objetivo es facilitar a los responsables de instituciones educativas un recurso de apoyo a su toma de decisiones en lo que respecta al diseño y evolución de sus ecosistemas tecnológicos educativos. El modelo propuesto es aplicable en diferentes contextos, desde un centro educativo hasta un sistema educativo. El modelo teórico propuesto ha sido validado en el contexto del sistema educativo andorrano a partir de la realización de un trabajo de campo que ha contado con la participación de diferentes agentes (profesorado, equipos directivos, responsables TIC y equipo del Ministerio).


A technological educational ecosystem is the community of information systems that interact with each other and with external ones in order to answer to all the processes involved in an educational institution. It may be viewed as a complex system whose level of complexity depends on the technological subsystems, the interactions generated between them, and the processes supported by the ecosystem. In order to design it, we must think about an ecosystem’s architecture that must allow an eficient governance. As a result of our research, we propose a series of attributes that a technological educational ecosystem must possess in order to provide an efficient and sustainable response to all the strategic, fundamental and support procedures involved in every process associated with an educational institution. Our main objective is to present educationalists responsible for designing a technological ecosystem with resources in the form of thirteen characteristics that should be satisfied in order to enable the ecosystem to be deployed successfully. Our proposed model is scalable as it can be applied to different scenarios with different dimensions, from a regional or national educational system to a school or university. This theoretical model has been implemented successfully in the context of Andorra’s national educational system. Once the technological ecosystem has been deployed we have asked the diferent stakeholders (Government, directors, teachers and IT staff) about their level of agreement with the different characteristics involved in the design. The results show a very high level of agreement with the model.

Keywords

ECOSISTEMA; ESTRATÈGIA; EDUCACIÓ; ECOSISTEMA; ESTRATÈGIA; EDUCACIÓN; ECOSYSTEM; STRATEGY; EDUCATION

Subjects

37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

9.160Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)