El priorat de Santa Maria de Meià durant l'Antic Règim

Author

Bernaus i Santacreu, Ramon

Director

Vicedo i Rius, Enric

Date of defense

2019-01-28

Pages

642 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

L’objectiu de la recerca ha estat aprofundir en el coneixement del priorat de Santa Maria de Meià especialment durant els segles XVII i XVIII, des d’una doble línia d’investigació: a)El priorat de Meià des de la vessant religiosa i espiritual Primer hem estudiat el marc geogràfic i històric del Priorat. Seguidament hem estudiat la prelatura nullius de Meià com a institució eclesiàstica durant el segle XVII, i per últim els sínodes celebrats a Meià, per demostrar la incidència que tenia sobre la vida religiosa del territori. b) El prior de Meià com a baró i senyor jurisdiccional Primer hem estudiat els diversos aspectes de la jurisdicció temporal que el prior de Meià exercia sobre la gent que es trobava sota la seva senyoria. Hem continuat amb les rendes i altres drets senyorials que rebia el prior de Meià dels seus vassalls. Hem estudiat les institucions de govern local als pobles del Priorat, les persones i grups socials, i hem conclòs fent un estudi dels diversos aspectes de l’economia de Meià. Finalment hem estudiat quatre conflictes, dos de la jurisdicció secular i dos més de la jurisdicció eclesiàstica del prior.


El objetivo de la investigación ha sido profundizar en el conocimiento del priorato de Santa María de Meià, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, des de una doble línea de investigación: a)El priorato de Meià des del punto de vista religioso y espiritual Primero hemos estudiado el marco geográfico e histórico del Priorato. Después hemos estudiado la prelatura nullius de Meià como institución eclesiástica durante el siglo XVII, y por último los sínodos celebrados en Meià, para demostrar la incidencia que éste ejercía sobre la vida religiosa del territorio. b) El prior de Meià como barón y señor jurisdiccional Primero hemos estudiado los diversos aspectos de la jurisdicción temporal que el prior ejercía sobre la gente que se encontraba bajo su señoría. Hemos continuado con las rentas y otros derechos señoriales que recibía el prior de sus vasallos. Hemos estudiado las instituciones de gobierno local en los pueblos del Priorato; las personas y los grupos sociales, y hemos terminado haciendo un estudio de los diversos aspectos de la economía de Meià. Por último hemos estudiado cuatro conflictos, dos sobre la jurisdicción secular y dos más de la jurisdicción eclesiástica del prior.


The purpose of the study has been to deepen the knowledge from the Santa Maria of Meià priory during the XVII and XVIII centuries. The analysis has been performed from a dual line investigation: a) The Meià priory from the religious and spiritual point of view For this approach, the geographical and the historical backgrounds were firstly taken into consideration. Then, we studied the nullius from Meià prelature as an ecclesiastic institution in the XVII century as well as the synods that took place in Meià, in order to prove the priory’s impact on the religious life of the territory. b) The Meià priory as a Baron and Manorialism point of view On this other line of study, we first studied the different aspects of the temporal jurisdiction that the Meià priory held towards the inhabitants of its manorialism, followed by the investigation on the rents and feudal rights of the Meià priory regarding its vassals. In addition, we studied the priory villages local governing institutions, the people and the social groups and the multiple aspects of Santa Maria of Meià priory’s economy. Finally, in order to conclude this research line, we studied four different conflicts, from which two of secular jurisdiction and the rest from the priory ecclesiastic jurisdiction.

Keywords

Priorat de Meià; Economia; Societat; Priorato de Meià; Sociedad; The Meià priory; Economy; Society

Subjects

93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Història i Institucions Econòmiques

Documents

Trbs1de2.pdf

10.30Mb

Trbs2de2.pdf

1.448Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)