Aproximació als espais i objectes a les cases urbanes de Lleida des del final del segle XIV fins al segle XVI: del món real a la representació de les imatges. Una mirada interdisciplinària des de les fonts documentals per a l’aprenentatge de la història

Author

Sánchez i Boira, Imma

Director

Company, Ximo

Vicedo i Rius, Enric

Date of defense

2016-01-19

Pages

1421 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

Perseguim conèixer com eren les principals estances que hi havia en una casa als segles XIV-XVI. Desitgem saber com eren els mobles que hi hauríem trobat i les característiques de la resta d’objectes que hi havia. La primera font d’informació són els inventaris i encants que es feren a la ciutat de Lleida i que es conserven a l’Arxiu Capitular d’aquesta ciutat. En segon lloc, hem recorregut a les fonts iconogràfiques. Hem cercat els objectes que són esmentats als documents de Lleida en les representacions que trobem en la iconografia de l’Europa occidental. Recorrem a la pintura realitzada a Catalunya, als segles XIV-XVI. Amb tot, som conscients de la necessitat d’ampliar les fonts iconogràfiques amb els models nòrdics i italians si permeten documentar la informació de les fonts escrites. En tercer lloc, també són una font molt útil els objectes que es conserven als museus.


Deseamos conocer las dependencias de las casas en los siglos XIV-XVI. Pretendemos saber cómo eran los muebles que ocupaban esas estancias y sus características, así como del resto de objetos que había. La primera fuente de información son los inventarios y las listas de objetos vendidos en el mercado de segunda mano que se conservan en el Archivo Capitular de esta ciudad. En segundo lugar, hemos recurrido a las fuentes iconográficas. Hemos buscado los objetos mencionados en los documentos de Lleida en las representaciones que encontramos en la iconografía de la Europa occidental. Recurrimos a la pintura realizada en Cataluña en los siglos XIV-XVI. No obstante, somos conscientes de la necesidad de ampliar las fuentes iconográficas con los modelos nórdicos e italianos, cuando estos permiten documentar la información de las fuentes escritas. En tercer lugar, también pueden ser una fuente muy útil los objetos que se conservan en los museos.


We want to know how the main rooms in a house were at the fourteenth-sixteenth centuries. We were concerned about the furniture that we found, and the characteristics of other objects placed there. The first source of information is the inventories and the charms that were made in the city of Lleida that were preserved in the Chapter Archive of this city. Secondly, we have the iconographic sources. We tried to look for objects that are mentioned in the documents of Lleida in the representations found in the iconography of Western Europe. Resort to panel painting, basically carried out in Catalonia in a broad period. However, we are aware of the need to expand the iconographic sources with Nordic models and Italian, if allowed, to document the information from written sources. Third, there are also useful sources objects preserved in museums.

Keywords

Edat mitjana; Art; Vida quotidiana; Edad media; Arte; Vida cotidiana; Middle ages; Art history; Everyday life

Subjects

94 - General history

Knowledge Area

Història Medieval

Documents

Tisb1de2.pdf

47.32Mb

Tisb2de2.pdf

48.57Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)