Movilidad activa en la vejez: Experiencias durante el desplazamiento a pie en Barcelona 

  Castañeda Muñoz, Mónica Alejandra (Date of defense: 2020-06-26)

  La majoria dels països del món estan experimentant una de les majors transformacions socials d'aquest segle: l'envelliment de la població. En aquest context, la vellesa com a etapa de la vida es caracteritza per diversos ...

  Procesos de urbanización y morfología urbana en Ecuador: La evolución de los usos del suelo a la luz de la imagen satelital nocturna de la Tierra 1992-2019 

  Mejía Juárez, Verónica (Date of defense: 2020-09-18)

  La investigació analitza l'evolució dels usos urbans del territori de la República de l'Equador a partir de les imatges satelitals nocturnes, i en particular, analitza la magnitud i la intensitat de la lluminositat. D'aquesta ...

  Patrimonio cultural, turismo y desarrollo local: el caso de Santa Cruz-Galápagos, Ecuador 

  Rodríguez-Jácome, Gabriela (Date of defense: 2021-01-15)

  La despreocupació sobre temes socials, de la història humana, el desenvolupament i el capital social, són un dels inconvenients de desenvolupament en general de les illes Galápagos. Molt pocs han estat els estudis que ...

  La ordenación del territorio a partir del análisis del paisaje: Propuestas para el desarrollo turístico sostenible de la cuenca alta y media del río Santo Domingo, Venezuela 

  Marquina Pérez, Argenis (Date of defense: 2021-01-19)

  Aquesta investigació tracta sobre l'ordenació del territori a partir d'l'anàlisi de l'paisatge i planteja una sèrie de propostes per al desenvolupament turístic sostenible de la conca alta i mitjana de el riu Santo Domingo ...

  Aportacions en el camp del Llinatge Geospacial en entorns istribuïts: de la captura a l’explotació 

  Closa Santos, Guillem (Date of defense: 2021-01-29)

  El llinatge geospacial es pot definir com aquella part de les metadades que descriu l’origen de les dades (essencialment fonts i processos emprats). Aquest té una reconeguda utilitat en la descoberta de dades, anàlisi de ...

  Abastecimiento de alimentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires: interacciones y configuración espacial de los entramados logísticos-comerciales en los sectores lácteo y frutihortícola 

  Pérez Martín, Joaquín (Date of defense: 2021-02-12)

  Aquesta tesi estudia el funcionament dels entramats logístic i comercials que abasteixen d’aliments pel consum de les llars, en especial dels sectors lacti i de fruita i horta en la –Área Metropolitana de Buenos Aires ...

  Turismo industrial y sociedad civil en destinos de interior. Análisis desde la dinámica evolutiva de dos casos: Las Fábricas de Samacá (Colombia) y el Campamento Sewell (Chile) 

  Buitrago Betancourt, Jeffer Darío (Date of defense: 2021-02-25)

  L'objectiu principal de la present tesi doctoral va consistir en analitzar la influència que exerceix la dinàmica evolutiva de les destinacions de turisme industrial, localitzades a l'interior dels països, en les organitzacions ...

  Gestión de riesgos socio-naturales en el Chaco Central paraguayo| Socio-natural risk management in the Central Chaco of Paraguay 

  Trinidad-da Silva, Angelina Adelfa (Date of defense: 2021-10-14)

  L’acció col·lectiva territorial se centra a incrementar l’stakeholder i la participació crítica de les persones per a la conservació dels ecosistemes i la gestió dels riscos socio-naturals. Aquesta recerca pretén ...

  La delimitació municipal al Montseny 

  López López, Luis Miguel (Date of defense: 2021-10-28)

  Els municipis gestionen administrativament la seva hisenda local. Ho fan en base a un conjunt de béns immobles que conformen finques. Aquestes finques s’adscriuen als municipis, però no els hi corresponen de manera ...

  Estudi comparatiu de la imatge projectada per una destinació enoturística des d’una xarxa social: el cas del Penedès 

  Calaf i Ferré, Roger (Date of defense: 2022-02-25)

  La capacitat i potencial de creació de la Imatge Turística d’una Destinació (TDI) divergeix significativament entre territoris, especialment entre aquelles destinacions urbanes i no urbanes. L’aglutinament poblacional en ...

  La transformación del espacio, el turismo y los problemas urbanos de Mazatlán, México 

  Brito Rodríguez, Marianne Xareny (Date of defense: 2022-03-09)

  Les ciutats turístiques són ens complexos, on s’entreteixeixen històries, necessitats i desitjos de diferent índole. En un escenari ideal podrien convertir-se en un punt de trobada entre aquells que hi viuen, i aquells que ...

  Understanding and Exploiting Almond Genetic Diversity for Peach Breeding: Development of a Peach-Almond Introgression Line collection and Fine Mapping of Key Fruit-Related Genes 

  Kalluri, Naveen (Date of defense: 2022-03-10)

  El presseguer (Prunus persica), un dels arbres fruiters més importants, té baixos nivells de variabilitat genètica. Una manera d’augmentar la seva diversitat és mitjançant la introducció d’al·lels nous d’altres espècies ...

  Ensamblando espacios, poderes y controversias en la Comunidad Valenciana tras la crisis de 2008: el proyecto de zona franca de Paterna como ejemplo 

  Selfa Clemente, Jorge Ignacio (Date of defense: 2022-06-16)

  Aquesta tesi doctoral pretén ser una aproximació, des de la geografia relacional, als processos de transformació urbana esdevinguts a la Comunitat Valenciana a partir de la crisi del 2008 prenent com a exemple el projecte ...

  The Role of the Local Community Participation in the Management of Cultural Heritage: A Case Study of Rijal Almaa and Historical Example in Rural Saudi Arabia 

  Ibn Humudh, Mohammed (Date of defense: 2022-07-01)

  Amb l’ampli enfocament en l’àmbit del patrimoni cultural a l’Aràbia Saudita durant les últimes dècades, també hi ha hagut un desenvolupament accelerat des del punt de vista institucional i acadèmic. Atès que la gestió del ...

  El ciclismo urbano en Barcelona: Una mirada feminista 

  Sillero Casado, Azahara (Date of defense: 2022-07-07)

  Aquesta tesi doctoral analitza el ciclisme urbà de Barcelona des d’una perspectiva feminista. Aquesta qüestió general s’ha afrontat des de tres objectius específics. En primer lloc, l’estudi dels col·lectius i els espais ...

  Contribuciones metodológicas para una mejor comprensión del cambio global en la Península Ibérica. Aplicación al estudio de las tendencias de las series climáticas y de la expansión forestal 

  Padial Iglesias, Mario (Date of defense: 2022-07-08)

  Actualment, els estudis sobre les dinàmiques del clima i dels canvis d’usos i cobertes del sòl són fonamentals per identificar tant la magnitud i la velocitat del que s’ha anomenat canvi global (CG) com les principals ...

  La planificación territorial en Chile: realidades y potencialidades. El caso de la región de Valparaíso 

  Fouré Carloza, Gaspar (Date of defense: 2022-07-08)

  Aquesta investigació doctoral planteja una anàlisi de la realitat i de les potencialitats de la planificació territorial xilena, mitjançant l’avaluació de la correspondència entre els instruments de planificació territorial ...