Oral language accuracy, corrective feedback and learner uptake in an online EFL course

Author

Pineda Hoyos, Jorge Eduardo

Director

Canals Fornons, Laia

Date of defense

2019-01-01

Pages

183 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

Les eines tecnològiques han ampliat el ventall de possibilitats en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües i han generat moltes preguntes en professors i investigadors: quina és la millor manera d'integrar la tecnologia? Quins efectes té la tecnologia en l'aprenentatge? Quin és el paper de la correcció d'errors en ambients totalment virtuals? Aquesta investigació busca identificar els errors més comuns, les estratègies de correcció més freqüents i les reaccions dels alumnes a les correccions dels professors en ambients sincrònics. Aquest és un estudi de cas qualitatiu que fa servir mètodes mixtos i l'anàlisi del discurs mitjançat per ordinador per analitzar la informació. Els resultats de la investigació mostren que els estudiants produeixen errors a velocitats similars, el professor tendeix a proveir la correcció explícita dels errors i els estudiants tendeixen a repetir les correccions del professor.


Las herramientas tecnológicas han ampliado el abanico de posibilidades en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y han generado muchas preguntas en profesores e investigadores: ¿cuál es la mejor manera de integrar la tecnología?, ¿qué efectos tiene la tecnología en el aprendizaje?, ¿cuál es el rol de la corrección de errores en ambientes totalmente virtuales? Esta investigación busca identificar los errores más comunes, las estrategias de corrección más frecuentes y las reacciones de los aprendices a las correcciones de los profesores en ambientes sincrónicos. Este es un estudio de caso cualitativo que usa métodos mixtos y el análisis del discurso mediado por computador para analizar la información. Los resultados de la investigación muestran que los estudiantes producen errores a velocidades similares, el profesor tiende a proveer la corrección explícita de los errores y los estudiantes tienden a repetir la corrección del profesor.


The use of computer-mediated communication (CMC) technologies has broadened the scope of possibilities for language teaching and learning, while also leading teachers and researchers alike to pose a number of relevant questions. What is the best way to blend such technologies into teaching? What impact will CMC technologies have on learners' target language development? What role does teacher feedback play in exclusively online language learning settings? To answer these questions, a qualitative case study was carried out to identify the most common errors made by language learners, the correction strategies employed by teachers and, finally, learners' reactions to these corrections in synchronous interactions. The study's main findings, based on a mixed-methods and computer-mediated discourse analysis approach, are as follows: most learners make mistakes at a similar rate, the number of mistakes drops towards the end of the course, the teacher tends to provide explicit corrective feedback and students' main strategy for amending their mistakes is to repeat the teacher's correction.

Keywords

corrección de errores; correcció d'errors; corrective feedback; ambientes sincrónicos; ambients sincrònics; synchronous environments; comunicación mediada por computador; comunicació mediada per computador; computer-mediated communication; enseñanza de las lenguas en línea; ensenyament de les llengües en línia; online language teaching

Subjects

37 - Education; 378 - Higher education. Universities. Academic study; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Enseñanza de lenguas

Documents

Cambios_PINEDA_Jorge_Pineda_eL_TS_Thesis_definitiva.pdf

1.458Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)