Geological context of lithic industries in Delia-FiumeGrande valley, Santa Ninfa (TP): Hypothetic early human population in Sicily?

Author

Caracausi, Sandro

Director

Arzarello, Marta

Sala Ramos, Robert

Date of defense

2018-04-04

Pages

287 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

El primer poblament humà a Sicília és un dels temes més debatuts en arqueologia i antropologia des del descobriment de les indústries lítiques atribuïdes al Paleolític Inferior-Mig a Sicília. En particular, les indústries lítiques es troben en Fiume-Gran / Delia Valley (oest de Sicília meridional, districte de Trapani, Itàlia). L'objectiu principal d'aquesta tesi és omplir el buit geològic en relació amb la relació entre l'artefacte lític trobat en aquesta regió i el territori; mitjançant l'aplicació d'un estudi multidisciplinari (activitats de camp, sedimentologia, petrografia i paleontologia). La investigació es va dur a terme utilitzant diferents enfocaments geològics: geologia de mapeig, anàlisi sedimentari i anàlisi petrogràfic. Es van realitzar estudis geològics per identificar litologies, les seves relacions estratigràfiques i per caracteritzar la geomorfologia de l'àrea. En poques paraules, la investigació va abastar diferents camps d'investigació, el que permet recopilar molta informació útil per contextualitzar les indústries lítiques de la vall del riu Gran \ Delia des d'un punt de vista geològic. L'anàlisi sedimentològica, petrogràfic, paleontològic i topogràfic del territori mostra com existia la possibilitat d'un ambient favorable per a la presència humana dins de la vall i durant el Plistocè mitjà-tardà, amb una ràpida transició de l'ambient marí al continental i la formació de terrasses fluvials


El primer poblamiento humano en Sicilia es uno de los temas más debatidos en arqueología y antropología desde el descubrimiento de las industrias líticas atribuidas al Paleolítico Inferior-Medio en Sicilia. En particular, las industrias líticas se encuentran en Fiume-Grande / Delia Valley (oeste de Sicilia meridional, distrito de Trapani, Italia). El objetivo principal de esta tesis es llenar el vacío geológico en relación con la relación entre el artefacto lítico encontrado en esta región y el territorio; mediante la aplicación de un estudio multidisciplinario (actividades de campo, sedimentología, petrografía y paleontología). La investigación se llevó a cabo utilizando diferentes enfoques geológicos: geología de mapeo, análisis sedimentario y análisis petrográfico. Se realizaron estudios geológicos para identificar litologías, sus relaciones estratigráficas y para caracterizar la geomorfología del área. En pocas palabras, la investigación abarcó diferentes campos de investigación, lo que permite recopilar mucha información útil para contextualizar las industrias líticas del valle del río Grande \ Delia desde un punto de vista geológico. El análisis sedimentológico, petrográfico, paleontológico y topográfico del territorio muestra cómo existía la posibilidad de un ambiente favorable para la presencia humana dentro del valle y durante el Pleistoceno medio-tardío, con una rápida transición del ambiente marino al continental y la formación de terrazas fluviales


The early human peopling in Sicily is one of the most debated topics in archaeology and anthropology since the discovery of lithic industries attributed to the Lower- Middle Palaeolithic in Sicily. In particular, lithic industries found in Fiume-Grande/Delia Valley (Western Southern Sicily, Trapani District, Italy). The principal objective of this thesis is to fill the geological gap concerning the relationship between the lithic artefact found in this region and the territory; through the application of a multidisciplinary study (field activities, sedimentology, petrography and palaeontology). The research was carried out using different geological approaches: mapping geology, sedimentary analysis and petrographic analysis. Geological surveys were undertaken to identify lithologies, their stratigraphic relationships, and to characterise the geomorphology of the area. In a nutshell, research covered different research field, allowing to collect much information useful to contextualise lithic industries of Grande\Delia river valley from a geological point of view. The sedimentological, petrographic, palaeontological and survey analysis on territory show how there was the possibility of a favourable environment for human presence inside the valley and during the Late-Middle Pleistocene, with a rapid transition from marine to the continental environment and formation of fluvial Terraces.

Keywords

geologia; quaternari; Terrasses fluvials; Geología; cuaternario; Terrazas Fluviales; Geology; Quaternary; Fluvial Terraces

Subjects

549 - Mineralogy. Special study of minerals; 55 - Earth Sciences. Geological sciences; 90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arts and Humanities

Documents

TESI Sandro Caracausi.pdf

25.71Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)