Geological context of lithic industries in Delia-FiumeGrande valley, Santa Ninfa (TP): Hypothetic early human population in Sicily?

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques
dc.contributor.author
Caracausi, Sandro
dc.date.accessioned
2021-02-01T10:29:29Z
dc.date.available
2021-02-01T10:29:29Z
dc.date.issued
2018-04-04
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/670600
dc.description.abstract
El primer poblament humà a Sicília és un dels temes més debatuts en arqueologia i antropologia des del descobriment de les indústries lítiques atribuïdes al Paleolític Inferior-Mig a Sicília. En particular, les indústries lítiques es troben en Fiume-Gran / Delia Valley (oest de Sicília meridional, districte de Trapani, Itàlia). L'objectiu principal d'aquesta tesi és omplir el buit geològic en relació amb la relació entre l'artefacte lític trobat en aquesta regió i el territori; mitjançant l'aplicació d'un estudi multidisciplinari (activitats de camp, sedimentologia, petrografia i paleontologia). La investigació es va dur a terme utilitzant diferents enfocaments geològics: geologia de mapeig, anàlisi sedimentari i anàlisi petrogràfic. Es van realitzar estudis geològics per identificar litologies, les seves relacions estratigràfiques i per caracteritzar la geomorfologia de l'àrea. En poques paraules, la investigació va abastar diferents camps d'investigació, el que permet recopilar molta informació útil per contextualitzar les indústries lítiques de la vall del riu Gran \ Delia des d'un punt de vista geològic. L'anàlisi sedimentològica, petrogràfic, paleontològic i topogràfic del territori mostra com existia la possibilitat d'un ambient favorable per a la presència humana dins de la vall i durant el Plistocè mitjà-tardà, amb una ràpida transició de l'ambient marí al continental i la formació de terrasses fluvials
en_US
dc.description.abstract
El primer poblamiento humano en Sicilia es uno de los temas más debatidos en arqueología y antropología desde el descubrimiento de las industrias líticas atribuidas al Paleolítico Inferior-Medio en Sicilia. En particular, las industrias líticas se encuentran en Fiume-Grande / Delia Valley (oeste de Sicilia meridional, distrito de Trapani, Italia). El objetivo principal de esta tesis es llenar el vacío geológico en relación con la relación entre el artefacto lítico encontrado en esta región y el territorio; mediante la aplicación de un estudio multidisciplinario (actividades de campo, sedimentología, petrografía y paleontología). La investigación se llevó a cabo utilizando diferentes enfoques geológicos: geología de mapeo, análisis sedimentario y análisis petrográfico. Se realizaron estudios geológicos para identificar litologías, sus relaciones estratigráficas y para caracterizar la geomorfología del área. En pocas palabras, la investigación abarcó diferentes campos de investigación, lo que permite recopilar mucha información útil para contextualizar las industrias líticas del valle del río Grande \ Delia desde un punto de vista geológico. El análisis sedimentológico, petrográfico, paleontológico y topográfico del territorio muestra cómo existía la posibilidad de un ambiente favorable para la presencia humana dentro del valle y durante el Pleistoceno medio-tardío, con una rápida transición del ambiente marino al continental y la formación de terrazas fluviales
en_US
dc.description.abstract
The early human peopling in Sicily is one of the most debated topics in archaeology and anthropology since the discovery of lithic industries attributed to the Lower- Middle Palaeolithic in Sicily. In particular, lithic industries found in Fiume-Grande/Delia Valley (Western Southern Sicily, Trapani District, Italy). The principal objective of this thesis is to fill the geological gap concerning the relationship between the lithic artefact found in this region and the territory; through the application of a multidisciplinary study (field activities, sedimentology, petrography and palaeontology). The research was carried out using different geological approaches: mapping geology, sedimentary analysis and petrographic analysis. Geological surveys were undertaken to identify lithologies, their stratigraphic relationships, and to characterise the geomorphology of the area. In a nutshell, research covered different research field, allowing to collect much information useful to contextualise lithic industries of Grande\Delia river valley from a geological point of view. The sedimentological, petrographic, palaeontological and survey analysis on territory show how there was the possibility of a favourable environment for human presence inside the valley and during the Late-Middle Pleistocene, with a rapid transition from marine to the continental environment and formation of fluvial Terraces.
en_US
dc.format.extent
287 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
geologia
en_US
dc.subject
quaternari
en_US
dc.subject
Terrasses fluvials
en_US
dc.subject
Geología
en_US
dc.subject
cuaternario
en_US
dc.subject
Terrazas Fluviales
en_US
dc.subject
Geology
en_US
dc.subject
Quaternary
en_US
dc.subject
Fluvial Terraces
en_US
dc.subject.other
Arts and Humanities
en_US
dc.title
Geological context of lithic industries in Delia-FiumeGrande valley, Santa Ninfa (TP): Hypothetic early human population in Sicily?
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
549
en_US
dc.subject.udc
55
en_US
dc.subject.udc
90
en_US
dc.contributor.director
Arzarello, Marta
dc.contributor.director
Sala Ramos, Robert
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Sandro Caracausi.pdf

25.71Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)