Aplicacions mòbils en salut: criteris per al desenvolupament i avaluació de la qualitat

Author

Llorens Vernet, Pere

Director

Miró Martinez, Jordi

Date of defense

2021-03-22

Pages

120 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

En els últims anys han aparegut una gran quantitat d'aplicacions mòbils relacionades amb la salut. No obstant això, el creixement d'aquestes solucions mHealth s'ha produït sense cap tipus de control o regulació específica. L’objectiu principal d’aquesta tesi era crear una nova guia per ajudar en el desenvolupament d'apps de qualitat i facilitar l'avaluació de les disponibles. La Tesi inclou tres estudis. En el primer s'han identificat els criteris més importants per a les apps de salut utilitzant diferents fonts d'informació rellevants en el camp. En el segon estudi, s’ha realitzat un procés de validació per tal de determinar els criteris realment imprescindibles i que s’integrarien a la guia. Un total de 48 criteris s’han inclòs finalment a la guia relacionats amb les temàtiques de Privacitat, Ciberseguretat, Usabilitat, Seguretat, Tecnologia, Adequació i idoneïtat, Transparència i contingut, i Suport tècnic i actualitzacions. En el tercer estudi, es va contrastar la fiabilitat (específicament la fiabilitat entre jutges) per avaluar les apps existents, i es va comparar amb la guia més utilitzada actualment. La guia creada: Mobile App Development and Assessment Guide (MAG), és una eina vàlida tant per avaluar com guiar el desenvolupament de noves apps de qualitat en salut i que ha demostrat ser més fiable que la guia més utilitzada en l’àrea (Mobile App Rating Scale).


En los últimos años han aparecido una gran cantidad de aplicaciones móviles relacionadas con la salud. Sin embargo, el crecimiento de estas soluciones mHealth se ha producido sin ningún tipo de control o regulación específica. El objetivo principal de esta tesis era crear una nueva guía para ayudar en el desarrollo de apps de calidad y facilitar la evaluación de las disponibles. La Tesis incluye tres estudios. En el primero se han identificado los criterios más importantes para las apps de salud utilizando diferentes fuentes de información relevantes en el campo. En el segundo estudio, se ha realizado un proceso de validación para determinar los criterios realmente imprescindibles y que se integrarían en la guía. Un total de 48 criterios se han incluido finalmente en la guía relacionados con las temáticas de Privacidad, Ciberseguridad, Usabilidad, Seguridad, Tecnología, Adecuación e idoneidad, Transparencia y contenido, y Soporte técnico y actualizaciones. En el tercer estudio, se contrastó la fiabilidad (específicamente la fiabilidad entre jueces) para evaluar las apps existentes y se comparó con la guía más utilizada actualmente. La guía creada: Mobile App Development and Assessment Guide (MAG), es una herramienta válida tanto para evaluar como guiar el desarrollo de nuevas apps de calidad en salud y que ha demostrado ser más fiable que la guía más utilizada en el área (Mobile App Rating Scale).


In recent years, a huge number of mobile health-related applications have been developed. However, the growth of these mHealth solutions has occurred without any specific control or regulation. The main aim of this thesis was to create a new guide to help in the development of quality apps and facilitate the evaluation of those available. The thesis includes three studies. In the first one, the most important criteria for health apps have been identified using different relevant sources of information in the field. In the second study, a validation process was carried out to determine the essential criteria that would be integrated into the guide. A total of 48 criteria have finally been included in the guide related to the topics of Privacy, Security, Usability, Safety, Technology, Appropriateness and suitability, Transparency and content, and Technical support and updates. In the third study, reliability (specifically, interrater reliability) was studied to evaluate existing apps, and results were compared with those provided when using the most used guide. The guide created: Mobile App Development and Assessment Guide (MAG), is a valid tool to both evaluate and guide the development of new quality health apps, and has proven to be more reliable than the most used guide in the area (Mobile App Rating Scale).

Keywords

aplicació de salut mòbil; desenvolupament; avaluació; aplicación de salud móvil; desarrollo; evaluación; mobile health app; development; assessment

Subjects

159.9 - Psychology; 61 - Medical sciences; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI_.pdf

9.741Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)