Departament de Psicologia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Actividad física durante el embarazo: efecto en la gestante y el recién nacido. Estudio ECLIPSES_AF 

Silvente Troncoso, Cristina (Date of defense: 2023-07-17)

El projecte ECLIPSES-AF és un estudi observacional longitudinal prospectiu multicèntric que va avaluar el nivell d' > intensitat de l'activitat física realitzada per dones sanes durant la gestació de la regió Mediterrània ...

Influence of prenatal chlorpyrifos exposure, APOE genotype and sex on neurodevelopmental disorders: behavioral and biochemical abnormalities in mice 

Biosca Brull, Judit (Date of defense: 2023-03-27)

L'ús massiu del pesticida clorpirifós (CPF) pot desencadenar efectes perjudicials sobre la salut, en particular, en la població en desenvolupament. En els darrers anys, s'ha associat l'increment en el diagnòstic dels ...

Dispositius digitals com a eina terapèutica en infants i adolescents amb discapacitat Intel·lectual 

Torra Moreno, Marta (Date of defense: 2022-06-09)

Segons la literatura prèvia publicada, els nens i adolescents amb discapacitat intel·lectual (DI) presenten dificultats a nivell cognitiu i conductual. Primerament, s'ha realitzat un estudi de la literatura científica ...

Traducción al castellano y validación de una batería de instrumentos útiles en simulación 

Farrés Tarafa, Mariona (Date of defense: 2022-07-05)

A Espanya hi a múltiples instruments per avaluar les experiències de les activitats de simulació. No obstant, una revisió dels instruments disponibles a la literatura afirma que la majoria d'ells no informen sobre la seva ...

Estrés asociado al uso de tecnologías de la información y comunicación en trabajadores y trabajadoras de instituciones educativas 

Estrada Muñoz, Carla Andrea (Date of defense: 2022-06-15)

La introducció de les tecnologies de la informació i comunicació en sectors com l'educació brinda noves oportunitats per a l'ensenyament i l'aprenentatge, no obstant això, la seva implementació ha significat que les i els ...

Cognición Social en mujeres con trastorno límite de la personalidad y su relación con psicopatología y maltrato infantil 

Coma González, Aser Alba (Date of defense: 2021-09-20)

Un nombre important dels símptomes del trastorn límit de la personalitat es manifesten en el context interpersonal, concretament, per dificultats en la cognició social. El propòsit d'aquest estudi és analitzar la cognició ...

Hypnosis versus Anesthesia: a study with children undergoing Magnetic Resonance Imaging procedures 

Malafronte, Marialuisa (Date of defense: 2021-07-06)

Fons: Malgrat l'eficàcia reconeguda de la hipnosi en el camp de l'anestèsia, s'han publicat pocs estudis sobre el seu ús en l’entorn pediatric de la Imatge per Ressonància Magnètica (IRM). Aquesta mancança es pot explicar ...

Burnout y fatiga laboral en conductores profesionales del sector del transporte 

Tàpia Caballero, Patrícia (Date of defense: 2021-01-14)

Antecedents: Investigacions recents demostren que la fatiga és un dels majors causants de risc en el lloc de treball. Diversos autors han analitzat com determinades característiques dels conductors poden portar els ...

Determinantes psicosociales de salud en procesos de exclusión e inclusión social 

Cantos Egea, Jessica (Date of defense: 2021-01-21)

Aquesta tesi doctoral pretén investigar la forma en què diferents factors de risc disruptivos així com el benestar psicològic, benestar social i uns certs estils d'afrontament, influeixen en la salut autopercibida en ...

Dolor, fatiga y calidad de sueño en el adulto mayor 

Brijaldo Moreno, Solangel Alejandra (Date of defense: 2021-04-08)

L'objectiu fonamental d'aquest estudi era millorar la comprensió sobre l'impacte que té la intensitat i l'extensió del dolor, la fatiga, la qualitat de somni i els pensaments catastròfics sobre el dolor en el funcionament ...

Aplicacions mòbils en salut: criteris per al desenvolupament i avaluació de la qualitat 

Llorens Vernet, Pere (Date of defense: 2021-03-22)

En els últims anys han aparegut una gran quantitat d'aplicacions mòbils relacionades amb la salut. No obstant això, el creixement d'aquestes solucions mHealth s'ha produït sense cap tipus de control o regulació específica. ...

Orientación emprendedora: Un estudio Psicometrico y Predictivo en Colombia y España 

Vallejo Veléz, Javier Mauricio (Date of defense: 2021-01-12)

El present treball doctoral té com a eix principal l'Orientació Emprenedora (OE). Consta d'una introducció teòrica, tres articles científics i un epíleg. Els participants van ser entre 1.761 i 883, seleccionats mitjançant ...

Validación del Cuestionario de Alteración de la Identidad (IDQ), y su relación con tipos de sintomatología y maltrato infantil en mujeres con trastorno límite de personalidad 

Romero Abad, Noelia (Date of defense: 2021-02-05)

L'alteració de la identitat és un criteri clau en la definició del trastorn límit de la personalitat (TLP). Aquest criteri simptomàtic ocupa un lloc central des de la perspectiva dimensional per a la resta dels trastorns ...

El apego adulto: perfiles de sujetos evaluados por el Cuestionario de Apego Adulto y su relación con otras variables psicológicas 

Ferré Rey, Gisela (Date of defense: 2021-01-29)

John Bowlby va ser el primer autor que va desenvolupar una teoria sobre l'aferrament i Mary Ainsworth va ser la primera autora en proposar un procediment que permetés avaluar la qualitat de l'aferrament. A partir de les ...

"LA INTELIGENCIA Y EL COACHING ENERGÉTICOS: Una aproximación basada en la evidencia desde la Psicología para el Desarrollo de la Inteligencia Energética (Energetic Intelligence), el Fluir (Flow) y el Florecer (Flourishing)” 

Pérez-Moreiras, Elena (Date of defense: 2020-12-17)

Antecedents: La present tesi consta de 3 estudis relatius a 3 constructes relacionats amb el paper de l'energia en el comportament humà i en la capacitat de les persones per viure una vida amb més sentit i benestar: ...

Validación del Cuestionario de Sesgos Cognitivos para la Psicosis (CBQp): Relación con sintomatología, insight y neurocognición 

Corral Rego, Lía (Date of defense: 2019-12-17)

Introducció: Els biaixos cognitius són clau en la formació i manteniment dels deliris en la psicosi. El Cognitive Biases Questionnaire for Psychosis (CBQp) avalua cinc tipus de biaixos cognitius en la psicosi. L'objectiu ...

Evaluación de un programa de entrenamiento basado en Mindfulness: Efectos psicológicos, neuropsicológicos y emocionales. 

Ventura Montserrat, David (Date of defense: 2020-02-21)

Estudis científics han mostrat que la població docent presenta una elevada vulnerabilitat a patir trastorns mentals, especialment els relacionats amb alteracions emocionals. A més, diferents autors han posat de manifest ...

Conocimiento del mundo y restricciones de selección en la semántica de marcos: una aproximación lingüística y psicolingüística 

Vela Candelas, Juan (Date of defense: 2020-07-21)

Aquest treball vol ser una contribució teòrica i experimental que expliqui les nocions de restricció de selecció i coneixement del món des de la perspectiva de la semàntica de marcs, fent ús d'eines i dades procedents ...

Dolor crónico asociado al cáncer en adultos. 

Expósito Vizcaíno, Sonia (Date of defense: 2019-11-26)

El dolor és una experiència sensorial i emocional summament complexa. En el pacient amb càncer el dolor està present en el moment del diagnòstic entre el 30-50% de pacients i en fases avançades entre el 70-90%, dels quals ...

Perfiles clínicos y variables de desenlace terapéutico en mujeres con distimia en un tratamiento grupal cognitivo-conductural 

Sàez Carles, Mercè (Date of defense: 2019-07-04)

El primer objectiu de la nostra tesis es obtenir perfils clínics en dones distímiques en funció de la patologia de la personalitat i caracteritzar aquests subtipus en funció de la severitat, tipus de maltractament en la ...

More