Dolor, fatiga y calidad de sueño en el adulto mayor

Author

Brijaldo Moreno, Solangel Alejandra

Director

Miró Martinez, Jordi

Date of defense

2021-04-08

Pages

129 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

L'objectiu fonamental d'aquest estudi era millorar la comprensió sobre l'impacte que té la intensitat i l'extensió del dolor, la fatiga, la qualitat de somni i els pensaments catastròfics sobre el dolor en el funcionament de les persones majors. I inclou 3 objectius específics, que estan relacionats. Primer, es tractava d'ampliar la informació disponible sobre la validesa de l'Escala de Siluetes de Fatiga (ESF), en utilitzar-la amb ancians. Segon, preteníem conèixer millor el paper de la intensitat, l'extensió del dolor, la fatiga, la qualitat del somni i els pensaments catastròfics en la interferència del dolor. I, tercer, volíem conèixer millor el paper de la intensitat, l'extensió del dolor, la fatiga i els pensaments catastròfics en la qualitat del somni dels ancians. Treballem amb una mostra de 105 persones majors de 65 anys de centres geriàtrics, centres de dia, llars de jubilats i associacions de veïns de les ciutats de Tarragona, Reus i Salou. Els resultats confirmen la validesa concurrent i discriminant de les puntuacions de la ESF per a avaluar la fatiga en aquest grup d'ancians. Addicionalment, l' interferència del dolor està associada a major edat, fatiga i pensaments catastròfics sobre el dolor i a una pitjor qualitat de somni. I, finalment, es va trobar que els pensaments catastròfics presenten una associació significativa negativa amb la qualitat de somni dels participants.


El objetivo fundamental de este estudio era mejorar la comprensión sobre el impacto que tiene la intensidad y la extensión del dolor, la fatiga, la calidad de sueño y los pensamientos catastróficos sobre el dolor en el funcionamiento de las personas mayores. E incluye 3 objetivos específicos, que están relacionados. Primero, se trataba de ampliar la información disponible acerca de la validez de la Escala de Siluetas de Fatiga (ESF), al utilizarla con ancianos. Segundo, pretendíamos conocer mejor el papel de la intensidad, la extensión del dolor, la fatiga, la calidad del sueño y los pensamientos catastróficos en la interferencia del dolor. Y, tercero, queríamos conocer mejor el papel de la intensidad, la extensión del dolor, la fatiga y los pensamientos catastróficos en la calidad del sueño de los ancianos. Trabajamos con una muestra de 105 personas mayores de 65 años de centros geriátricos, centros de día, hogares de jubilados y asociaciones de vecinos de las ciudades de Tarragona, Reus y Salou. Los resultados confirman la validez concurrente y discriminante de las puntuaciones de la ESF para evaluar la fatiga en este grupo de ancianos. Adicionalmente, la interferencia del dolor está asociada a mayor edad, fatiga y pensamientos catastróficos sobre el dolor y a una peor calidad de sueño. Y, por último, se encontró que los pensamientos catastróficos presentan una asociación significativa negativa con la calidad de sueño de los participantes.


The fundamental aim of this study was to improve understanding of the impact of the intensity and extent of pain, fatigue, dream quality and catastrophic thoughts on pain in the functioning of older people. It includes three specific objectives, which are related. First, it was to expand the available information on the validity of the Fatigue Silhouette Scale (FSS), by using it with elderly people. Secondly, we wanted to know better the role of intensity, the extent of pain, fatigue, the quality of sleep and catastrophic thoughts in the interference of pain. Thirdly, we wanted to know better the role of intensity, the extent of pain, fatigue and catastrophic thoughts in the quality of the dream of the elderly. We worked with a sample of 105 people over the age of 65 from Geriatric centres, day centres, retired households and neighbourhood associations in the cities of Tarragona, Reus and Salou. The results confirm the concurrent and discriminatory validity of the FSS's scores for evaluating fatigue in this group of elderly people. Additionally, pain interference is associated with higher age, fatigue, and catastrophic thoughts about pain and a lower dream quality. And finally, it was found that catastrophic thoughts present a significant negative association with the dream quality of the participants.

Keywords

Dolor; Gent gran; Fatiga; Adulto mayor; Pain; Elderly people; Fatigue

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 159.9 - Psychology; 3 - Social Sciences; 61 - Medical sciences

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

Tesis Solangel Brijaldo Moreno.pdf

2.352Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)