Determinantes psicosociales de salud en procesos de exclusión e inclusión social

Author

Cantos Egea, Jessica

Director

Tous Pallarés, Jordi

Tierno Garcia, Juana María

Date of defense

2021-01-21

Pages

242 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

Aquesta tesi doctoral pretén investigar la forma en què diferents factors de risc disruptivos així com el benestar psicològic, benestar social i uns certs estils d'afrontament, influeixen en la salut autopercibida en persones en situació d'inclusió i exclusió social. La finalitat última és identificar factors psicosocials que poden convertir-se en moduladors de salut en trajectòries d'inclusió i exclusió social, per a orientar polítiques anticipatòria, reactives o estratègiques per a reduir les inequidades en salut. Amb aquest propòsit es van administrar diferents qüestionaris per a avaluar la salut autopercibida, el benestar psicològic i benestar social i conèixer el maneig de diferents estils d'afrontament en una mostra de 210 persones: 107 en situacions d'inclusió social i 103 en situació d'exclusió social. Amb els resultats obtinguts es va evidenciar quines dimensions de benestar psicològic, benestar social i estils d'afrontament podrien convertir-se en moduladors saludables per a millorar els estats de salut i per tant la qualitat de vida. Es proposen dos models; model de determinants psicosocials de salut en procesos d'inclusó social i el model de determinants psicosocials de salut en procesos d'exclusió social.


Esta tesis doctoral pretende investigar la forma en que diferentes factores de riesgo disruptivos así como el bienestar psicológico, bienestar social y ciertos estilos de afrontamiento influyen en la salud autopercibida en personas en situación de inclusión y exclusión social. La finalidad última es identificar factores psicosociales que pueden convertirse en moduladores de salud en trayectorias de inclusión y exclusión social, para orientar políticas anticipatoria, reactivas o estratégicas para reducir las inequidades en salud. Con este propósito se administraron diferentes cuestionarios para evaluar la salud autopercibida, el bienestar psicológico y bienestar social y conocer el manejo de diferentes estilos de afrontamiento en una muestra de 210 personas: 107 en situaciones de inclusión social y 103 en situación de exclusión social. Con los resultados obtenidos, se evidenció qué dimensiones de bienestar psicológico, bienestar social y estilos de afrontamiento podrían convertirse en moduladores saludables para mejorar los estados de salud y por ende la calidad de vida. Se proponen dos modelos; modelo de determinantes psicosociales de salud en procesos de inclusión social y el modelo de determinantes psicosociales de salud en procesos de exclusión social.


This doctoral thesis aims to investigate how different disruptive risk factors as well as psychological well-being, social well-being and certain coping styles influence self-perceived health in people in a situation of social inclusion and exclusion. The ultimate aim is to identify psychosocial factors that can become health modulators in trajectories of social inclusion and exclusion, in order to guide proactive, reactive or strategic policies to reduce health inequalities. For this purpose, different questionnaires were administered to assess self-perceived health, psychological-social well-being and the management of different coping styles in a sample of 210 people: 107 in situations of social inclusion and 103 in situations of social exclusion. The results obtained will show which dimensions of psychological and social well-being and coping styles could become healthy modulators to improve health states and therefore quality of life, both in processes of social inclusion and social exclusion and two models are proposed: the model of social determinants of health in social inclusion processes and the model of psychosocial determinants of health in social exclusion processes.

Keywords

Inclusió i exclusió social; Benestar psicològic i social; Afrontament; Inclusión y exclusión social; Bienestar psicólogico y social; Afrontamiento; social inclusión; psicological wellbeing; Coping

Subjects

159.9 - Psychology; 3 - Social Sciences; 32 - Politics; 36 - Safeguarding the mental and material necessities of life

Knowledge Area

Ciéncias de la salud

Documents

TESI Jessica Cantos Egea.pdf

7.564Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)