Calidad de la alimentación y salud ósea

Author

García Gavilán, Jesús Francisco

Director

Bulló Bonet, Mònica

Codirector

Salas Salvadó, Jorge

Date of defense

2021-06-01

Pages

230 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

L’osteoporosi és una malaltia òssia associada a l’edat en la que es produeixen desequilibris en el recanvi cel·lular ossi, debilitant la seva estructura i resistència, augmentant d’aquesta manera el risc de fractura per fragilitat. La qualitat dels aliments ha disminuint com a conseqüència del procés de globalització, i tal i com s’ha suggerit en publicacions prèvies, és un dels principals factors de risc modificables del desenvolupament de malalties cròniques com l’osteoporosi. El principal objectiu d’aquesta Tesi és el d’avaluar l’associació que hi ha entre la qualitat de la dieta i l’alimentació i la densitat mineral òssia o el risc de fractures osteoporòtiques en dues poblacions mediterrànies d’edat avançada amb alt risc de malaltia cardiovascular i/o síndrome metabòlic procedents dels estudis PREDIMED i PREDIMED-Plus. Els resultats derivats del present treball mostren que un major consum d’oli d’oliva verge extra s’associa prospectivament amb un menor risc de patir fractures per fragilitat, mentre que les dietes amb un major índex glucèmic, càrrega glucèmica, potencial càrrega àcida renal i producció neta d’àcid endogen s’associen a una incidència superior de fractures osteoporòtiques en una població mediterrània sènior amb elevat risc cardiovascular


ALaix ío, slate porpinocroipsaisl ceosn ucnluas eión dfe’armqueedsatda óTseesai Daosoctcoiaradla é as lqau eed, audn ae nm liallo qru qeu saelit aptr oddeu lc’aelnim deensteaqcuióil ivbarilosra edna ealm rebc daimfebreion ts celular óseo, debilitando su estructura y disminuyendo su resistencia, lo que aumenta el riesgo de fractura por fragilidad. Como han sugerido publicaciones anteriores, la dieta es uno de los principales factores de riesgo modificables asociados al desarrollo de enfermedades crónicas como la osteoporosis y su calidad ha disminuido como consecuencia del proceso de globalización. El principal objetivo de esta Tesis fue evaluar la asociación entre la calidad de la dieta y la alimentación con la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas osteoporóticas en dos poblaciones mediterráneas de edad avanzada con alto riesgo cardiovascular y/o síndrome metabólico procedentes de los estudios PREDIMED y PREDIMED-Plus. Los resultados derivados del presente trabajo muestran que un mayor consumo de aceite de oliva virgen extra se asocia prospectivamente con un menor riesgo de fracturas por fragilidad, mientras que dietas con un mayor índice glucémico, carga glucémica, potencial carga ácida renal y producción neta de ácido endógeno se asocian con una mayor incidencia de fracturas en una población mediterránea anciana con elevado riesgo cardiovascular


Osísntderoopmoero msiest aisb aónlic aog. e -related chronic disease characterized by the imbalance in bone turnover that damages bone structure and declines bone resistance, increasing the risk of fragility fractures. As previous publications have suggested, diet is one of the main modifiable risk factors associated with the development of chronic diseases like osteoporosis. Moreover, as a globalization result, diet quality has shown a decrease in the last years, which increases the potential harmful effect of this factor on health. The main objective of this Doctoral Thesis was to evaluate the association between food and diet quality with bone mineral density and the risk of osteoporotic fractures in two older Mediterranean populations at high cardiovascular risk and/or with metabolic syndrome from the PREDIMED and PREDIMED-Plus studies. The results of the present Thesis show that a higher consumption of extra virgin olive oil is prospectively associated with a decreased risk of fragility fracture, whereas diets with a higher glycemic index, glycemic charge, potential renal acid load, and net endogenous acid production were associated with an increased incidence of osteoporotic fractures in an older Mediterranean population at high cardiovascular risk

Keywords

Qualitat de la dieta; Metabolisme ossi; Calidad de la dieta; Metabolismo óseo; Diet quality; Bone metabolism

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Jesús Francisco García Gavilán.pdf

7.001Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)