Departament de Bioquímica i Biotecnologia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Diseño y evaluación de una propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia en alimentación en Educación Secundaria 

Luciáñez Sánchez, Gema (Date of defense: 2024-02-19)

Aquesta tesi doctoral sorgeix de la necessitat de millorar l’ensenyament-aprenentatge de l’alimentació i nutrició a les aules d’Educació Secundària. Per tal d’abordar aquesta necessitat, en primer lloc, s’analitza quina ...

Chronotherapeutic role of grape seed proanthocyanidins on circadian rhythm and oxidative stress in an obesity context 

Cortés Espinar, Antonio Jesús (Date of defense: 2023-12-11)

Els ritmes biològics permeten adaptar els organismes a canvis ambientals predictibles promoguts pels moviments de rotació i translació terrestres. Aquests moviments determinen les oscil·lacions al llarg dels dies (ritmes ...

Efecto del ácido succínico producido por levaduras vínicas sobre Oenococcus oeni y la fermentación maloláctica 

Torres Guardado, Francisco Rafael (Date of defense: 2023-11-13)

L'àcid succínic és un àcid orgànic que es pot produir per llevats durant el procés de vinificació. Aquest àcid és molt similar en la seva estructura a l'àcid màlic, aquest pot impedir que la fermentació malolàctica es pugui ...

New perspectives on malolactic fermentation and organoleptic improvement of wines: Influence of Torulaspora delbrueckii on diferent types of winemaking 

Ruiz de Villa Sardón, Candela (Date of defense: 2023-10-24)

En l'enologia actual, l'ús de la biotecnologia està creixent com a eina per millorar el procés fermentatiu i la qualitat final del vi. En aquest context, les interaccions entre microorganismes del vi juguen un paper clau, ...

Exploring the role of glycans: A new frontier in disease biomarker research 

Paton Jimenez, Beatrix (Date of defense: 2023-10-30)

Els glicans juguen un paper crucial en diversos processos biològics i han emergit com a potencials biomarcadors en la recerca biomèdica i les aplicacions clíniques. Aquests carbohidrats estan implicats en la comunicació ...

Diet quality, eating behaviors, other lifestyle factors and cardiometabolic risk in children 

Garcidueñas Fimbres, Tany Elizabeth (Date of defense: 2023-07-24)

L'obesitat infantil té repercussions en la infància i l'adultesa. A Espanya, el 41% dels nens de 6-9 anys van tenir sobrepès o obesitat en 2019 i, actualment és un dels països europeus amb major prevalença. L'etiologia de ...

Effects of n-3 long-chain fatty acids in sow and piglet diets on perinatal piglet performance, oxylipins, immunity, and microbiota. 

Llauradó Calero, Eudald (Date of defense: 2023-07-07)

L'increment de la prolificitat de les truges ha suposat garrinades més nombroses augmentant la proporció de garrins nascuts amb un baix pes. Aquests son més dèbils i presenten una major dificultat per afrontar etapes ...

A multi-omics approach to describe crosstalk between gut microbiota and host: epigenetic and virome role 

Kazakova Borodina, Polina (Date of defense: 2023-06-09)

La microbiota intestinal juga un paper crucial en el manteniment de la salut i l'homeòstasi humanes, per tant, el desenvolupament de la microbiota intestinal durant els primers anys de vida té un impacte significatiu a la ...

Study of the mechanisms of the enzymatic oxidation of the grape must and some possible alternative systems to sulfur dioxide for its prevention. 

Giménez Gil, Pol (Date of defense: 2023-06-12)

El pardejament enzimátic es un procés que succeeix en molts aliments, i es percebut pel consumidor com un signe de deteriorament. A l’enologia, aquesta oxidació enzimàtica es causada per la tirosinasa i per la lacasa de e ...

Interaction of phenolic-fruit hallmarks and seasonal rhythms 

Manocchio, Francesca (Date of defense: 2023-06-16)

Els animals estacionals realitzen variacions fisiològiques que els permeten adaptar-se als canvis ambientals anuals. Segons la teoria de la xenohormesi, els animals detecten senyals químics a les fruites per preparar-se ...

Studying the limits of protein-ligand docking to predict new non-covalent inhibitors for the SARSCoV-2 main protease 

Macip Sancho, Guillem (Date of defense: 2023-05-15)

La pandèmia global coneguda com a COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) va tenir un profund impacte en els sistemes sanitaris d'arreu del món, tensionant els països i les societats d'una manera que no s'havia vist des de ...

Adipose tissue, photoperiod and polyphenols: new evidence for a proper consumption of seasonal fruits 

Navarro Masip, Èlia (Date of defense: 2023-04-19)

White and brown adipose tissues (WAT and BAT) show crucial roles in energy homeostasis and metabolic regulation of the whole organism. Moreover, its functionality is modulated by the seasonal rhythm, being summer-like ...

Effects of nutraceutical treatments based on metabolic cofactors and histidine amino acids metabolism on NAFLD and obesity resolving gut-liver-adipose crosstalk 

Quesada Vázquez, Sergio (Date of defense: 2023-02-10)

L'obesitat és la malaltia greu més freqüent en adults i joves de tot el món. L'obesitat està relacionada amb diferents factors de risc com l'adipositat abdominal i la resistència a la insulina, considerades causes principals ...

Efecte halo de la intervenció de l’estudi predimed-plus associat als determinants socials i familiars 

Basora Gallisà, Josep (Date of defense: 2022-10-28)

Objectius: Avaluar l’associació d’una intervenció sobre l’estil de vida (adherència a la DietMed i promoció d’activitat física) realitzada en participants de l’estudi PREDIMED-PLUS sobre els seus convivents (Halo-1). Avaluar ...

Beverage consumption in the context of a mediterranean diet, cardiovascular risk factors and mental health 

Paz Graniel, Indira del Socorro (Date of defense: 2022-06-02)

La prevalença i incidència de les malalties cardiovasculars ha augmentat en els darrers anys. La majoria d'aquestes patologies es poden prevenir abordant factors d'estil de vida modificables (dieta, l'activitat física, ...

Impact of Seasonal rhythms on gut microbiota: influence on proanthocyanidins functionality in obesity 

Arreaza Gil, Verónica (Date of defense: 2022-09-15)

Els ritmes biològics són crucials per adaptar els processos fisiològics i metabòlics de l'organisme al moment del dia (ritmes circadians) o de l'any (ritmes estacionals). Aquesta sincronització és duta a terme per senyals ...

Interplay between grape seed proanthocyanidins and circadian rhythms in white adipose tissue: new frontiers in obesity management 

Colom Pellicer, Marina (Date of defense: 2022-07-22)

En l'obesitat, la disfunció del teixit adipós està relacionada amb el risc de patir transtorns metabòlics. El ritme circadià, governat pel cicle de llum/foscor i dejuni/alimentació, sincronitza varis processos metabòlics, ...

Variety in fruit and vegetable consumption and cardiovascular health 

López González, Leyre (Date of defense: 2022-07-15)

Estudis epidemiològics han observat que el consum de fruites i verdures s´associa a una millor qualitat de la dieta, un estil de vida més saludables i un millor estat de salut. La majoria d´estudis que han analitzat ...

The influence of biological rhythms on the beneficial effects of grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) on liver metabolism in health and disease 

Rodriguez, Romina Mariel (Date of defense: 2022-07-15)

Els ritmes biològics són mecanismes de cronometratge interns que permeten als organismes adaptar-se i anticipar-se als canvis cíclics de l'entorn causats per la rotació de la terra al voltant del seu eix (ritmes circadians) ...

Optimización del uso de levaduras no-Saccharomyces en fermentaciones mixtas: requerimientos nutricionales e interacciones microbianas. 

Roca Mesa, Elena (Date of defense: 2022-06-27)

Durant els darrers anys s'ha popularitzat l'ús de llevats no-Saccharomyces amb S. cerevisiae per obtenir vins més complexos. Entre les espècies de llevats es produeixen diversos tipus d’interaccions microbianes que poden ...

More