Legal Protection of the Atmosphere in International Law: Achievements and Lacunas

Author

Mahdiansadr, Motaharehsadat

Director

Borràs Pentinat, Susana

Date of defense

2021-05-21

Pages

355 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

L’atmosfera es considera un element vital per a la supervivència de la humanitat i de tota la vida a la Terra. Per tant, la degradació atmosfèrica ha de ser una qüestió de gran preocupació per a tota la comunitat internacional. Com a recurs natural més gran de la Terra, l’atmosfera encara no està sotmesa a un règim jurídic integral. Aquesta tesi doctoral pretén proporcionar una visió general de l’estat de l’atmosfera i de les amenaces que condueixen a la seva degradació associada als humans; a aclarir l'estatus legal de l'atmosfera d'acord amb les mesures legals per a la protecció atmosfèrica; estudiar el desenvolupament gradual dels marcs i instruments legals de protecció atmosfèrica segons el dret internacional, com ara el treball de la comissió de dret internacional sobre la protecció de l'atmosfera i els tractats sobre la lluita contra la contaminació de l'aire i el canvi climàtic; a proposar una nova visió de la protecció de l’atmosfera com a interès comú en lloc de l’enfocament tradicional de reciprocitat


La atmósfera se considera un elemento vital para la supervivencia de la humanidad y toda la vida en la Tierra. Por lo tanto, la degradación atmosférica debe ser motivo de grave preocupación para toda la comunidad internacional. Como el recurso natural individual más grande de la Tierra, la atmósfera aún no está sujeta a un régimen legal integral. Esta tesis tiene como objetivo proporcionar una visión general de la condición de la atmósfera y las amenazas que conducen a su degradación asociadas con los humanos; esclarecer el estatus legal de la atmósfera de acuerdo a las medidas legales para la protección atmosférica; estudiar el desarrollo gradual de los marcos e instrumentos jurídicos de protección atmosférica de derecho internacional, como el trabajo de la comisión de derecho internacional sobre la protección de la atmósfera y los tratados de lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático; a proponer una nueva visión de la protección de la atmósfera como un interés común en lugar del enfoque tradicional de reciprocidad.


The atmosphere is considered a vital element to the survival of humankind and all life on Earth. Therefore, atmospheric degradation has to be a matter of grave concern to all international community. As the Earth’s largest single natural resource, the atmosphere is not subject to a comprehensive legal regime yet. This doctoral thesis aims to provide an overview of the condition of the atmosphere and the threats leading to its degradation associated with humans; to clarifying the legal status of the atmosphere according to legal measures for the atmospheric protection; to study the gradual development of the atmospheric protection legal frameworks and instruments under international law, such as work of the international law commission on the protection of the atmosphere, and treaties on combating air pollution and climate change; to proposing a new view of the protection of the atmosphere as a common interest rather than the traditional reciprocity approach.

Keywords

protecció legal de l’atmosfera; canvi climàtic; contaminació de l'aire; protección legal de la atmósfera; cambio climático; la contaminación del aire; legal protection of the atmosphere; climate change; air pollution

Subjects

32 - Politics; 34 - Law. Jurisprudence; 341 - International law; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Motaharehsadat Mahdiansadr.pdf

6.036Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)