Legal Protection of the Atmosphere in International Law: Achievements and Lacunas

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic
dc.contributor.author
Mahdiansadr, Motaharehsadat
dc.date.accessioned
2022-05-21T11:43:15Z
dc.date.available
2022-05-21T02:00:10Z
dc.date.issued
2021-05-21
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/671987
dc.description.abstract
L’atmosfera es considera un element vital per a la supervivència de la humanitat i de tota la vida a la Terra. Per tant, la degradació atmosfèrica ha de ser una qüestió de gran preocupació per a tota la comunitat internacional. Com a recurs natural més gran de la Terra, l’atmosfera encara no està sotmesa a un règim jurídic integral. Aquesta tesi doctoral pretén proporcionar una visió general de l’estat de l’atmosfera i de les amenaces que condueixen a la seva degradació associada als humans; a aclarir l'estatus legal de l'atmosfera d'acord amb les mesures legals per a la protecció atmosfèrica; estudiar el desenvolupament gradual dels marcs i instruments legals de protecció atmosfèrica segons el dret internacional, com ara el treball de la comissió de dret internacional sobre la protecció de l'atmosfera i els tractats sobre la lluita contra la contaminació de l'aire i el canvi climàtic; a proposar una nova visió de la protecció de l’atmosfera com a interès comú en lloc de l’enfocament tradicional de reciprocitat
dc.description.abstract
La atmósfera se considera un elemento vital para la supervivencia de la humanidad y toda la vida en la Tierra. Por lo tanto, la degradación atmosférica debe ser motivo de grave preocupación para toda la comunidad internacional. Como el recurso natural individual más grande de la Tierra, la atmósfera aún no está sujeta a un régimen legal integral. Esta tesis tiene como objetivo proporcionar una visión general de la condición de la atmósfera y las amenazas que conducen a su degradación asociadas con los humanos; esclarecer el estatus legal de la atmósfera de acuerdo a las medidas legales para la protección atmosférica; estudiar el desarrollo gradual de los marcos e instrumentos jurídicos de protección atmosférica de derecho internacional, como el trabajo de la comisión de derecho internacional sobre la protección de la atmósfera y los tratados de lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático; a proponer una nueva visión de la protección de la atmósfera como un interés común en lugar del enfoque tradicional de reciprocidad.
dc.description.abstract
The atmosphere is considered a vital element to the survival of humankind and all life on Earth. Therefore, atmospheric degradation has to be a matter of grave concern to all international community. As the Earth’s largest single natural resource, the atmosphere is not subject to a comprehensive legal regime yet. This doctoral thesis aims to provide an overview of the condition of the atmosphere and the threats leading to its degradation associated with humans; to clarifying the legal status of the atmosphere according to legal measures for the atmospheric protection; to study the gradual development of the atmospheric protection legal frameworks and instruments under international law, such as work of the international law commission on the protection of the atmosphere, and treaties on combating air pollution and climate change; to proposing a new view of the protection of the atmosphere as a common interest rather than the traditional reciprocity approach.
dc.format.extent
355 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
protecció legal de l’atmosfera
dc.subject
canvi climàtic
dc.subject
contaminació de l'aire
dc.subject
protección legal de la atmósfera
dc.subject
cambio climático
dc.subject
la contaminación del aire
dc.subject
legal protection of the atmosphere
dc.subject
climate change
dc.subject
air pollution
dc.subject.other
Arts i humanitats
dc.title
Legal Protection of the Atmosphere in International Law: Achievements and Lacunas
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
32
dc.subject.udc
34
dc.subject.udc
341
dc.subject.udc
342
dc.contributor.director
Borràs Pentinat, Susana
dc.embargo.terms
12 mesos
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Motaharehsadat Mahdiansadr.pdf

6.036Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)