La repressió franquista a les Terres de l’Ebre (1938-1948)

Author

Tolosana Arriaga, Francesc Xavier

Director

Sánchez Cervelló, Josep

Date of defense

2021-04-16

Pages

739 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

Analitzar què va significar per les dones i homes de Catalunya i per la població en general l'adveniment de la II República Espanyola (1931-1939), a partir de la legislació que va generar. Comprovar si la repressió franquista iniciada ja des del 17 de juliol de 1936 ha estat diferent a Espanya de la realitzada a Catalunya. Determinar com la legislació franquista i en concret el C.J.M. van ser aplicats sense proves concloents per condemnar a mort o presó a les persones que havien defensat la Democràcia republicana. Determinar el nombre de les dones i homes de les Terres de l'Ebre que van ser afusellades o van morir per malaltia durant el seu captiveri a la presó de Pilats i d’altres centres penitenciaris, així com els que van ser morts fora de les comarques de les Terres l'Ebre. S'han pres com a base de la recerca dues línies. L'arxivística a partir de la recerca als arxius militars de Barcelona i Madrid, així com dels arxius on estan dipositats els expedients carceraris i la bibliogràfica sobre la repressió franquista. L'eix central d'investigació girarà al voltant de l'estudi dels consells de guerra i de com es desenvolupaven. El fet d’incidir en els fets acusatoris i el lloc on es van materialitzar, sense oblidar el seu lloc de naixement i residència, farà que el mapa quantitatiu de les víctimes faci un gir més realista del que fins el dia d'avui tenim. L'obertura dels expedients dels consells de guerra amb una transcripció literal de la sentència i les declaracions de cadascú dels encausats, farà que puguem visualitzar de forma clara, la farsa dels procediments judicials que es van produir.Analizar qué significó para las mujeres y hombres de Cataluña y para la población en general el advenimiento de la II República Española (1931-1939), a partir de la legislación que generó. Comprobar si la represión franquista iniciada ya desde el 17 de julio de 1936 ha sido diferente en España de la realizada en Cataluña. Determinar como la legislación franquista y en concreto el C.J.M. fueron aplicados sin pruebas concluyentes para condenar a muerte o prisión a las personas que habían defendido la Democracia republicana. Determinar el número de fusilados y muertes por enfermedad durante su cautiverio en la cárcel de Pilatos y en otros centros penitenciarios, así como los que lo fueron lejos de su comarca. Se han tomado como base de la investigación dos líneas. La archivística a partir de la investigación en los archivos militares de Barcelona y Madrid, así como los archivos donde están depositados los expedientes carcelarios y la bibliográfica sobre la represión franquista. El eje central de investigación girará en torno al estudio de los consejos de guerra y de cómo se desarrollaban. El hecho de incidir en los hechos acusatorios y el lugar donde se materializaron, sin olvidar su lugar de nacimiento y residencia, hará que el mapa cuantitativo de las víctimas haga un giro más realista de lo que hasta el día de hoy tenemos. La apertura de los expedientes de los consejos de guerra con una transcripción literal de la sentencia y las declaraciones de cada uno de los encausados hará que podamos visualizar de forma clara, la farsa de los procedimientos judiciales que se produjeron.


This study will analyze what the advent of the Second Spanish Republic meant for women and men in Catalonia and for the general population, based on the legislation it passed. It will examine to what extent Franco's repression of Catalonia, which began on July 17, 1936, was different to that in the rest of Spain, and analyse how Francoist legislation, in particular the Code of Military Justice, was applied without conclusive proof to condemn to prison or death those who had defended the republican democracy. It will ascertain the number of women and men from Terres de l'Ebre who were shot by firing squad or died due to illness during their captivity in Pilats prison (Tarragona) and other penitentiary centres as a result of Franco's repression, as well as those who were executed outside the region of Terres l'Ebre. Two lines have been taken as the basis of the research: archival research in the military archives of Barcelona and Madrid, and the archives where the prison records are held; and the bibliography on Francoist repression. The central axis of research will revolve around the study of courts-martial and how they were carried out. The focus on the location where the accused were charged, as well as their place of birth and residence, will mean that the quantitative map of victims will provide a more realistic representation than that which currently exists. The opening of the files containing the courts-martial and the full transcription of the sentence and the statements of each of the accused will provide a clear view of the farce which was the judicial procedures used to convict them.

Keywords

Repressió; Franquista; Memòria; Represión; Repression; Francoist; Memory

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 01 - Bibliography and bibliographies. Catalogues; 341 - International law; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Francesc Xavier Tolosana Arriaga.pdf

45.59Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)