Hypnosis versus Anesthesia: a study with children undergoing Magnetic Resonance Imaging procedures

Author

Malafronte, Marialuisa

Director

Miró Martínez, Jordi

Date of defense

2021-07-06

Pages

143 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

Fons: Malgrat l'eficàcia reconeguda de la hipnosi en el camp de l'anestèsia, s'han publicat pocs estudis sobre el seu ús en l’entorn pediatric de la Imatge per Ressonància Magnètica (IRM). Aquesta mancança es pot explicar per les dificultats d’aquesta aplicació, com per exemple pel soroll ambiental o la necessitat d'adaptar el procediment segons l’edat dels nens. Les possibles complicacions derivades de l'ús d'anestèsics durant el IRM i la seva difícil gestió fora de la sala d'operacions, justifiquen la nostra atenció en una tècnica alternativa que podria evitar l’anestèsia dels nens. Objectius: dissenyar un protocol d'hipnosi d'acord amb l'enfocament ericksonià i establir un estudi d'observació prospectiva per comprovar la seva viabilitat en una població pediàtrica sotmesa als IRM. A més voliem veure la seva eficàcia en l’ansietat, el dolor, el consum de drogues, i el risc anestesiològic. Procediment: Comparem dos grups, un amb anestèsia (50 pacients) i l’altre amb hipnosi (58 pacients). En total van participar 108 nens a l’estudi, donat el consentiment dels pares. L'anàlisi estadístic va incloure les següents proves: Fisher, U- Mann-Whitney per a variables contínues, Wilcoxon i l’Oportunitat relativa.


Introducción: A pesar de la reconocida eficacia de la hipnosis en el campo de la anestesia, pocos estudios han sido publicados en el empleo de la Resonancia magnética (RM) en el ámbito pediátrico. Este hecho puede justificarse por una serie de dificultades concretas, como el ambiente ruidoso y la necesidad de adaptar este proceso según las diferentes edades. Las potenciales complicaciones relacionadas al uso de anestésicos durante la realización de la RM, cuyo manejo puede resultar difícil fuera del ambiente seguro del quirófano, justifica nuestra focalización en la necesidad de una técnica alternativa a fin de evitar la anestesia. Objetivos: Diseñar un nuevo protocolo de hipnosis acorde al enfoque Ericksonian y establecer un estudio observacional prospectivo con el fin de comprobar su viabilidad y eficacia sobre la ansiedad, dolor, consumo de fármacos y riesgo anestesiológico en la población pediátrica sometida a procedimientos de RM. Procedimientos: Hemos comparado dos grupos de niños, grupo sometido a anestesia (n=50) o sometido a hipnosis (n=58). Tras obtener el consentimiento informado de los padres un total de 108 sujetos fueron seleccionados


Background: Despite the recognized efficacy of hypnosis in anesthesia, few studies have been published in the pediatric Magnetic Resonance Imaging (MRI) setting. This can be explained by possible specific difficulties, such as the environmental noise and the need for tailoring the procedure according to different ages. The potential complications related to the use of anesthetics during MRI procedures, whose management can be difficult outside the operating room's safer environment, justified our focus on the need for an alternative technique to avoid anesthesia. Objectives: to design a new hypnosis protocol according to the Ericksonian approach and to set up a prospective observational study to check its feasibility and efficacy on anxiety, pain, drug consumption, and anesthesiological risk in a pediatric population undergoing MRI. Procedure: We compared two groups of children who received anesthesia (n=50) or hypnosis (n=58). After obtaining informed consent by parents, a total of 108 subjects were recruited. Statistical analysis included the Fisher's exact test and the U- Mann-Whitney test for continuous variables and the Wilcoxon test and Odds ratio.

Keywords

Hipnosi; Pediatria; MRI; Hipnosis; Pediátrico; Resonancia; Hypnosis; Pediatric

Subjects

159.9 - Psychology; 61 - Medical sciences

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

TESI Marialuisa Malafronte.pdf

1.836Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)