A pragmatic approach to negotiation and co-construction of meaning in intercultural second language acquisition

Author

Tro Morató, Teresa

Director

Batllori Dillet, Montse

Jauregi Ondarra, Kristi

Date of defense

2021-07-06

Pages

264 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Abstract

This doctoral thesis focuses on negotiation and co-construction of meaning within a pragmatic perspective. We analyse chat and videoconference exchanges within the project Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA) in which native and non-native English and Spanish pupils at Secondary Education levels negotiate and co-construct meaning, and discuss the pragmatic mechanisms allowing to adequate interaction. We analyse the mechanisms undertaken (e.g. requests, explanations and politeness strategies) and how the presence of native speakers may affect communication, and compare the mechanisms in terms of the digital application used. The thesis includes a didactic proposal in English and Spanish aimed at enhancing pupils’ pragmatic competence and at promoting meaning negotiation and coconstruction in language acquisition. We display multimodal tasks designed to be tested in the TeCoLa project as well as classroom activities to develop students’ pragmatic competence and make them aware of the essential role that pragmatics plays in communication


Aquesta tesi doctoral se centra en la negociació i la construcció mútua del significat des d'una perspectiva pragmàtica. Analitzem intercanvis amb xat i videoconferència del projecte Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition (TILA) en què alumnat d’Educació Secundària natiu i no natiu d'anglès i espanyol negocia i construeix significat i atenem als mecanismes pragmàtics per comunicar-se adequadament. Analitzem els mecanismes que fan servir (e.g. peticions, explicacions i estratègies de cortesia) i com la presència dels parlants natius pot afectar la comunicació, i comparem aquests mecanismes atenent a l’aplicació digital utilitzada. La tesi inclou una proposta didàctica en anglès i espanyol per desenvolupar la competència pragmàtica i promoure la negociació i la construcció del significat en l’adquisició de llengües. S’hi presenten tasques multimodals dissenyades per implementar-se en el projecte TeCoLa i activitats amb què treballar la competència pragmàtica a l’aula i conscienciar l'alumnat del paper fonamental de la pragmàtica en la comunicació

Keywords

Negociació del significat; Negociación del significado; Negotiation of meaning; Co-construcció del significat; Co-construcción del significado; Co-construction of meaning; Pragmatisme i discurs; Pragmatismo y discurso; Pragmatics and discourse; Telecol·laboració; Telecolaboración; Telecollaboration; Interculturalitat; Interculturalidad; Interculturality; Adquisició d'una segona llengua; Adquisición de una segunda lengua; Second language acquisition

Subjects

316 - Sociology; 37 - Education; 81 - Linguistics and languages

Documents

ttjtm_20210706.pdf

3.754Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)