The microvertebrates (Micrommamals, Amphibians, Reptiles, Aves and Fishes) from the archeopaleontological site of Wadi Sarrat (NW Tunisia) Bio-geo-chronology, Paleobiogeography and Paleoenvironmental reconstruction.

Author

Mtimet, Moncef Said

Director

Martínez Navarro, Bienvenido

Date of defense

2021-10-08

Pages

150 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

L’estudi dels microvertebrats del jaciment d’Oued Sarrat, situat al nord-oest de Tunísia, ens va permetre identificar 24 espècies compostes per 9 rosegadors (Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys sp., Meriones sp ., Dipodillus (Gerbillus) compestris, Eliomys sp., Arvicanthis sp. I, Dendromus sp.), 3 espècies d’anurs (Discoglossus pictus, Bufo mauritanicus i Pelophylax saharicus), 1 queloni (Emys sp./Mauremys sp.), 8 escamats [2 sargantanes (Eumeces sp., Lacertidae indet. Small size), 2 morfotips de colubrids (Macroprotodon sp. i Hemorrhois sp.), 1 espècie de Colubridae s.l. (Coronella sp./Telescopus sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix i N. maura), un viperidae (Macrovipera / Daboia sp.)], 1 espècie d'Erycinea (Boidae), 1 espècie de peix d'aigua dolça de la família dels Cyprinidae i una petita au pertanyent a la família de les Passeriformes. La biocronologia de la sèrie Oued Sarrat es va dur a terme a partir de la distribució vertical d’espècies de microvertebrats, així com de l’associació de tota la fauna recollida. La espècie índex Paraethomys rbiae té una ocurrència que no supera el límit del Pleistocè inferior-Pleistocè mitjà en tots els jaciments del nord d’Àfrica, i indica que el lloc està datat a la base del Pleistocè mitjà, 700 ka, corresponent a la base del chron normal Brunhes. L’estudi paleomagnètic realitzat en mostres del jaciment va revelar que la polaritat és normal.


El estudio de los microvertebrados del yacimiento de Oued Sarrat, situado en el noroeste de Túnez, nos permitió identificar 24 especies compuestas por 9 roedores (Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys sp., Meriones sp., Dipodillus (Gerbillus) compestris, Eliomys sp., Arvicanthis sp., y Dendromus sp.), 3 especies de anuros (Discoglossus pictus, Bufo mauritanicus y Pelophylax saharicus), 1 quelonio (Emys sp./Mauremys sp.), 8 escamados [2 lagartijas (Eumeces sp., Lacertidae indet. Small size), 2 morfotipos de colúbridos Macroprotodon sp. y Hemorrhois sp.), 1 especie de Colubridae S.L. (Coronella sp./Telescopus sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix y N. maura), un Viperidae (Macrovipera / Dabo sp.)], 1 especie de Erycinea (Boidae), 1 especie de pez de agua dulce de la familia Cyprinidae y una pequeña ave perteneciente a la familia de las Passeriformes. La biocronología de la serie Oued Sarrat se llevó a cabo a partir de la distribución vertical de especies de microvertebrados, así como de la asociación de toda la fauna recogida. La especie índice Paraethomys rbiae tiene una ocurrencia que no supera el límite del Pleistoceno inferior-Pleistoceno medio en todos los yacimientos del norte de África, e indica que el lugar está datado en la base del Pleistoceno medio, 700 ka, correspondiente a la base del Chron normal Brunhes. El estudio paleomagnético realizado en muestras del yacimiento reveló que la polaridad es normal.


The study of the microvertebrates from Oued Sarrat site, located in the north-west of Tunisia, allowed us to identify 24 species composed by 9 rodents (Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys sp., Meriones sp., Dipodillus (Gerbillus) compestris, Eliomys sp., Arvicanthis sp. and Dendromus sp.), 3 species of anurans (Discoglossus pictus, Bufo mauritanicus and Pelophylax saharicus), 1 chelonian (Emys sp./Mauremys sp.), 8 squamates [2 lezards (Eumeces sp., Lacertidae indet. Small size), 2 morphotypes of colubrids (Macroprotodon sp. and Hemorrhois sp.), 1 species of Colubridae s.l. (Coronella sp./Telescopus sp.), 2 Natricidae (Natrix natrix and N. maura), 1 viperidae (Macrovipera / Daboia sp.)], 1 species of Erycinea (Boidae), 1 species of freshwater fish of the Cyprinidae family and 1 small bird belonging to the Passeriformes family. The biochronology of the Oued Sarrat series was carried out from the vertical distribution of species of microvertebrates as well as the association of all the collected fauna. The species index Paraethomys rbiae has an occurrence not exceeding the Lower Pleistocene-Middle Pleistocene limit in all North African sites indicates that the site is dated to the beginning of the Middle Pleistocene, about 700 ky, corresponding to the base of the normal chron Brunhes. A paleomagnetic study carried out on samples from the site revealed that the polarity is normal.

Keywords

Micromamifers; pleistocè; Tunisia; Micromamiferos; Pleistoceno; Oued Sarrat Tunez; Micromammals; Pleistocene; Oued Sarrat Tunisia

Subjects

56 - Palaeontology; 90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

This document contains embargoed files until 2023-10-08

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)