Estudi sobre poliuretans termoplàstics i els seus monòmers. Síntesi de triarilfosfines carboxíliques i sulfonades

Author

Cordón Acedo, María de las Mercedes

Director

Bayón, Joan Carles

Herrera Miranda, Daniel

Date of defense

2021-07-06

Pages

167 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Química

Abstract

En aquesta tesi s'han analitzat diversos polímers a través de la tècnica de RMN per a determinar la composició de la cadena polimèrica. A més, a través de la tècnica de cromatografia de gasos s'ha desenvolupat diversos mètodes per a la determinació de monòmers i altres compostos volàtils que contenen els poliuretans termoplàstics. En aquesta tesi també hi ha una part més acadèmica que consta de la síntesi de triarilfosfines carboxilades i sulfonades en presència de àcid bòric i òleum i a més s'ha realitzat la seva aplicació en hidroformilació bifàsica de l'acetat de vinil.


En esta tesis se han analizado diversos polímeros a través de la técnica de RMN para determinar la composición de la cadena polimérica. Además, a través de la técnica de cromatografía de gases se ha desarrollado varios métodos para la determinación de monómeros i otros compuesto volátiles que pueden contener los poliuretanos termoplásticos. En esta tesis también hay un apartado más académico que consta de la síntesis de triarilfosfinas carboxiladas y sulfonadas en presencia de ácido bórico y óleum. Además estas fosfinas se han aplicado a la hidroformilación bifásica del acetato de vinilo.


In this thesis, various polymers have been analyzed through the NMR technique to determine the composition of the polymer chain. In addition, through the gas chromatography technique, several methods have been developed for the determination of monomers and other volatile compounds that thermoplastic polyurethanes may contain. In this thesis, there is also a more academic section that consists of the synthesis of carboxylated and sulfonated triarylphosphines in the presence of boric acid and oleum. Furthermore, these phosphines have been applied to the biphasic hydroformylation of vinyl acetate.

Keywords

Poliuretans; Poliuretanos; Polyurethanes; Triarilfosfines; Triarilfosfinas; Triaryphosphines

Subjects

546 - Inorganic chemistry

Knowledge Area

Ciències Experimentals

Documents

mdlmca1de1.pdf

11.67Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)