Oportunidades de los medios sociales para la actualización de los profesionales de la comunicación: una investigación exploratoria desde las ecologías de aprendizaje

Author

Bruguera Trabal, Carles

Director

Guitert Catasús, Montse

Romeu Fontanillas, Teresa

Date of defense

2021-12-22

Pages

392 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

En las últimas décadas, la irrupción de plataformas de medios sociales ha impactado de lleno en la forma en que las personas se comunican y ha influido, asimismo, en cómo los profesionales acceden a la información y actualizan sus conocimientos y habilidades. El propósito de la investigación ha sido, por un lado, identificar cuáles de las actividades, las relaciones y los recursos que utilizan las personas que se forman en el sector de la comunicación tienen lugar a través de medios sociales y, por el otro, comprender mejor de qué forma estas plataformas pueden servir de apoyo para la actualización de las habilidades y los conocimientos de los profesionales del sector. En la investigación se ha aplicado el marco de las ecologías de aprendizaje para situar el aprendizaje que tiene lugar en la era digital y que ocurre a través de diferentes contextos: virtuales y presenciales, formales e informales, guiados o autodidácticos.


In recent decades, the emergence of social media platforms has had a profound impact on the way people communicate and has also influenced how professionals access information and update their knowledge and skills. The purpose of the research was to identify which activities, relations and resources people training in the communication sector are choosing to implement via social media platforms. The aim is to better understand how these platforms can support the professional development of communication professionals. The research applied the framework of learning ecologies to situate the learning that takes place in the digital age through different learning contexts: virtual and face-to-face, formal and informal, and in a guided or self-taught way.


En les darreres dècades, la irrupció de plataformes de mitjans socials ha impactat de ple en la manera com les persones es comuniquen i ha influït, també, en com els professionals accedeixen a la informació i actualitzen els seus coneixements i habilitats. El propòsit de la recerca és, d'una banda, identificar quines de les activitats, les relacions i els recursos que utilitzen les persones que es formen en el sector de la comunicació tenen lloc a través de mitjans socials i, de l'altra, comprendre més bé de quina manera aquestes plataformes poden donar suport a l'actualització de les habilitats i els coneixements dels professionals del sector. En la investigació s'ha aplicat el marc de les ecologies d'aprenentatge per situar l'aprenentatge que té lloc en l'era digital i que es produeix a través de diferents contextos: virtuals i presencials, formals i informals, guiats o autodidàctics.

Keywords

actualització professional; actualización profesional; professional development; ecologies d'aprenentatge; ecologías de aprendizaje; learning ecologies; tecnologies digitals; tecnologías digitales; digital technologies; mitjans socials; medios sociales; social media; professionals de la comunicació; profesionales de la comunicación; communication professionals

Subjects

3 - Social Sciences

Knowledge Area

Educació en línia

Documents

Tesi doctoral - Oportunidades de los medios sociales para la actualización de los profesionales de la comunicación (Carles Bruguera, UOC).pdf

15.29Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)