Barcelona y el turismo coreano. Un análisis a través de los medios de comunicación coreanos

Author

Kang, Sin Gyu

Director

Espinosa i Mirabet, Sílvia

Date of defense

2022-02-07

Pages

302 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació

Doctorate programs

Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Abstract

The Spanish Tourism Office pointed out in 2012 that between 40,000 and 50,000 South Koreans had traveled to Spain. This figure, validated by the National Institute of Statistics (INE) reflects that in nine years the contribution of Korean tourism to Spain has almost multiplied for twenty. It should be noted that the latest Casa Asia report (2017) details that Catalonia has absorbed a good part of these arrivals, ahead of Madrid and Andalusia. This trend justifies the need to analyze and expand studies on Korean tourists in order to propose tourism management strategies for Barcelona, especially focused on South Korea. In fact, this work aims in the first place, to stimulate studies in Barcelona to acquire more knowledge about South Korean tourists. According to Magí Castelltort, director of the Spanish Tourism Office: “South Korea has become the third most important source market from Asia". Second, the image that Koreans build of a destination significantly influences their decision-making and behavior. In the case of South Korea, it follows that one of the reasons for Barcelona's popularity is its presence in the media. To demonstrate this, this work has analyzed the influence of the media on future Korean tourists and their way of perceiving Barcelona To address the subject of this research, a brief description of the methodology used in this thesis is made, establishing its scope and indicating the type of information sources used. Likewise, the aspects that justify the importance of this study for the scientific community are presented, highlighting the optimal results in the determination of the objectives through the image of a tourist destination


L'Oficina Espanyola de Turisme va assenyalar el 2012 que entre 40.000 i 50.000 sud-coreans havien viatjat a Espanya. Aquesta xifra, validada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) reflecteix que en nou anys l'aportació de l'turisme coreà a Espanya s'ha multiplicat gairebé per vint. Cal destacar que l'últim informe de Casa Àsia (2017) detalla que Catalunya ha absorbit una bona part d'aquestes arribades, per davant de Madrid i Andalusia. Aquesta tendència justifica la necessitat d'analitzar i ampliar la realització d'estudis sobre els turistes coreans amb la finalitat de proposar estratègies de gestió turística per a Barcelona, especialment enfocats a Corea de Sud. De fet, aquest treball es proponeen primer lloc, estimular la realització d'estudis a Barcelona per adquirir més coneixements sobre els turistes surcoreanos. Según Magí Castelltort, director de l'Oficina Espanyola de Turisme: "Corea del Sud s'ha convertit en el tercer mercat emissor més important d'Àsia". En segon lloc, la imatge que els coreans es construeixen sobre una destinació influeix de forma significativa en sutoma de decisions i en el seu comportament. En el cas de Corea de Sud, es dedueix que un dels motius de la popularitat de Barcelona és la seva presència en els mitjans de comunicació. Per demostrar-ho, aquest treball ha analitzat la influència que exerceixen els mitjans en els futurs turistes coreans i en la seva forma de percebre Barcelona Per abordar el tema d'aquesta investigació, es realitza una breu descripció de la metodologia que s'utilitza en aquesta tesi establint el seu abast i indicant el tipus de fonts d'informació emprades. Així mateix, es presenten els aspectes que justifiquen la importància d'aquest estudi per a la comunitat científica, destacant els resultats òptims en la determinació dels objectius a través de la imatge de destinació turística

Keywords

Turisme coreà; Turismo coreano; Korean tourism; Mitjans de comunicació coreans; Medios de comunicación coreanos; Korean media; Barcelona; Corea del Sud; Corea del Sur; South Korea; Premsa escrita coreana; Korean written press; Televisió pública coreana; Televisión pública coreana; Korean public television; Destinació turística; Destinación turística; Tourist destination

Subjects

070 - Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació; 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus; 91 - Geografia. Viatges

Documents

This document contains embargoed files until 2024-02-07

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)